När får polisen avlyssna samtal?

2021-11-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Kan polisen höra vad jag säger när jag ringer någon?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen har under vissa förutsättningar rätt att avlyssna samtal som du gör på din mobil. Detta kallas enligt lagen för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

Förutsättningar för hemlig avlyssning:

För att polisen ska ha rätt att avlyssna din mobil måste du vara skäligen misstänkt för ett brott och det måste vara av synnerlig vikt för utredningen att din mobil avlyssnas (27 kap. första stycket rättegångsbalken). Skäligen misstänkt innebär att det finns konkreta och objektiva omständigheter som talar för att du begått det brott du är misstänkt för. Polisen är skyldig att meddela dig om du skulle vara skäligen misstänkt för ett brott. Då blir du också medveten om att din mobil kan avlyssnas. Det krävs även att det lägsta straffet för det brottet du är skäligen misstänkt för är fängelse i två år eller om det med tanke på omständigheterna kan antas att straffvärdet för brottet kommer bli högre än två år (27 kap. 18 § andra stycket rättegångsbalken).

Om polisen tror att det finns en påtaglig risk för att du kommer begå grövre brott, till exempel brott mot Sveriges säkerhet eller terroristbrott, kan du bli avlyssnad även om du inte är skäligen misstänkt för brottet.

Ditt samtal kan också bli avlyssnat om du pratar med någon som är skäligen misstänkt för ett brott om den personen blir avlyssnad av polisen.

Rätt att bli informerad:

Om polisen har avlyssnat dina samtal får du reda på detta i efterhand. Det betyder att om du inte blivit informerad om att du blivit utsatt för avlyssning så har du förmodligen inte blivit avlyssnad. Det finns dock undantag då avlyssning kan ha skett utan att du vet om det. Om uppgifterna som framkommer i samtalet som avlyssnas är sekretessbelagda eller om det handlar om ett mycket allvarligt brott måste polisen inte informera att du blivit avlyssnad.

Vet du om att du inte begått något brott och att du inte pratat i telefon med någon som begått ett brott så kan du alltså vara helt säker på att polisen inte lyssnar på dina samtal.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin Holzhausen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1215)
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd
2022-01-02 Åtalsplikt

Alla besvarade frågor (98575)