När får polisen avlyssna min telefon?

2019-07-28 i Förundersökning
FRÅGA
Får polisen avlyssna en persons telefon innan personen överhuvudtaget blivit underrättad om att han är misstänkt för något?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation finns i rättegångsbalkens 27 kapitel. Avlyssningen innebär att polisen direkt läser, lyssnar på eller spelar in en persons meddelanden och samtal över telefon eller internet.

Hemlig avlyssning är ett tvångsmedel som endast får användas om en person är skäligen misstänkt för ett specifikt brott. Det innebär att det redan måste finnas en rad konkreta omständigheter som med en viss styrka talar för att en person begått brottet i fråga. När en person anses skäligen misstänkt för ett brott ska polisen underrätta personen om misstanken vid inledande förhör. Det innebär att du har rätt att veta om du är skäligen misstänkt och kan utsättas för hemlig avlyssning. Polisen får heller inte använda hemlig avlyssning för vilket brott som helst, det måste vara ett brott för vilket det lägsta straffet kan bli fängelse i två år.

Det är också bra att komma ihåg att det finns möjlighet att bli avlyssnad trots att att misstanken inte är riktad mot dig, utan personen du pratar med.

Sammanfattningsvis kan sägas att det krävs ett specifikt brott, en skälig misstankesgrad och därmed underrättelse om misstanken, samt ett brott med ett minimistraff på fängelse i två år för att hemlig avlyssning av polisen ska få ske. Svaret på din fråga är alltså nej, telefonen får inte avlyssnas utan underrättelse om misstanke.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?