FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt26/08/2022

När får man säga upp tidsbestämda avtal i förtid och hur kan samägandeavtal avslutas?

Hej ! Jag och min mammas fd sambo (min mor är avliden) äger en villa tillsammans , jag 20% och han 80%. Vi upprättade ett samägandeavtal som bl.a reglerar kostnader och åtaganden oss emellan. Avtalet anger också att avtalet skall gälla före lagen om samäganderätt. Avtalet gäller 3 år. Min fråga är kan jag säga upp avtalet 1 år i förväg? Och i så fall hur lång uppsägningstid gäller? Det finns inga uppsägningsklausuler .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Får man säga upp tidsbestämda avtal i förtid?

Ett tillsvidareavtal, det vill säga ett avtal utan en avtalstid, kan sägas upp av en part med skälig uppsägningstid. Vad en skälig avtalstid är beror på avtalets karaktär, hur lång tid som avtalet har varat och de förpliktelser som man ska göra (NJA 2009 s. 672). En skälig uppsägningstid kan vara allt från en till sex månader eller längre. Uppsägningstiden beror på omständigheterna i varje enskilt fall.

Ett tidsbestämt avtal, det vill säga ett avtal som löper på en viss tid, upphör först när tiden har gått till ända. Rätt att frånträda ett tidsbestämt avtal i förtid är i princip väldigt svårt. En allmän avtalsrättslig princip är dock att det måste finnas en ”viktig grund” för att en part ska få frånträda ett tidsbestämt avtal. Vad som räknas som en viktig grund måste alltid bedömas i varje enskilt fall. Denna princip kan härledas ur olika lagbestämmelser, så som 26 § 2 p. handelsagenturlagen, 35 § 2 p. kommissionslagen, och 2:25 handelsbolagslagen. Å andra sidan kan en avtalspart upphäva ett tidsbestämt avtal i förtid, om fortsatt avtalsbundenhet vore oskälig på grund av senare inträffade omständigheter (36 § avtalslagen). Den sistnämnda regeln kräver att mycket starka skäl finns. Dessutom måste man vara säker på att avtalet kommer att upphävas vid dom, annars kan det bli väldigt dyrt om man misstar sig. I ditt fall vet jag inte varför du vill säga upp avtalet i förtid. Är det så att du inte har starka skäl, så kan det bli svårt att säga upp avtalet. 

Kan ett samägandeavtal upphöra på ett annat sätt? 

Ett samägandeavtal ingås för att avtala om hur förvaltningen och nyttjandet av en samägd egendom ska göras. Samägandeavtalet upphör när den samägda egendomen inte längre finns eller när en delägare säljer sin andel. Det betyder att du antingen kan avtala med din mammas f.d. sambo om att huset ska säljas eller att du eller sambon ska lösa ut varandra. Om det är så att sambon inte vill sälja, så kan du framtvinga en försäljning genom att ansöka om detta hos tingsrätten (6 § samäganderättslagen). Du och sambon får även bestämma ett lägsta pris under vilket huset inte får säljas (9 § samäganderättslagen).

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis får tillsvidareavtal sägas upp med skälig uppsägningstid. En skälig uppsägningstid kan vara allt från en till sex månader eller längre. För tidsbestämda avtal gäller istället att de upphör automatiskt när avtalet har gått till ända. Av allmänna avtalsrättsliga principer får dock även tidsbestämda avtal sägas upp i förtid, så länge det finns en viktig grund. Uppsägningstiden kommer bero på skälet till uppsägningen och avtalets karaktär med mera. Ett tidsbestämt avtal kan även upphävas, men då måste man verkligen vara säker på att man har rätt i sak. Med just samägandeavtal kan dessa upphöra vid en försäljning av den samägda egendomen eller genom att en delägare lösas ut av en annan. Min rekommendation är att du pratar med din mammas f.d. sambo om att du önskar att säga upp avtalet. Kommer ni överens om att avtalet ska upphöra i förtid, så rekommenderar jag att ni skriver uppsägningsvillkoren i ert avtal. Har du en väldigt stark anledning till att önskar att frånträda avtalet i förtid, så rekommenderar jag du först tar kontakt med jurist som kan bedöma din situation och som därefter kan driva ditt ärende. Om du gärna vill sälja huset, så rekommenderar jag att du ansöker om detta hos tingsrätten.  

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”