När får man säga upp hyresgäst?

2017-02-12 i Hyresavtal
FRÅGA
Kan jag säga upp en hyresgäst så att mina barn kan bo i bostaden istället ?
SVAR

Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

I den sk hyreslagen (12 kap jordabalken) finns olika regler om uppsägningstid beroende på om det gäller ett hyresavtal på obestämd eller bestämd tid. Ett hyresavtal avseende bostadslägenhet som löper på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra (3 §). Uppsägningstiden ska vara minst 3 månader (4 §).

Ett hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inget annat avtalats. Om hyresförhållandet varat mer än 9 mån måste avtalet sägas upp för att upphöra. Minsta uppsägningstid beror på hur lång hyrestiden är (4 § st 2):

1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,
2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,
3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet.

Som hyresvärd kan du säga upp hyresavtalet i förtid endast om det föreligger allvarliga brister i hyresbostaden eller att hyresgästen gör sig skyldig till avtalsbrott av allvarlig natur, t.ex. gravt försenade hyresbetalningar eller allvarligare störningar. I annat fall gäller de uppsägningstider som jag redogjort för ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1583)
2021-07-26 Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

Alla besvarade frågor (94257)