När får man rätt till semester?

FRÅGA
Hejsan, jag har en fråga angående semesterlagen. Just nu praktiserar jag på ett företag som kontorist och chansen är stor att få jobb. Men frågan är, efter hur länge kan man ta semester? Jag ville inte säga till arbetsgivaren och då kanske han missuppfattar det. Visst har man rätt till semester efter 6 månader eller?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger, så regleras rätten till semester i Semesterlagen. Reglerna är dock inte fullt så enkla att de per automatik ger arbetstagaren rätt till semester efter 6 månader.

I i semesterlagen (se här) framgår det att huvudregeln är att arbetstagaren har rätt till 25 semesterdagar per år. Det finns ett undantag från denna regel, nämligen om anställningen har påbörjats efter den 31 augusti under året, då rätten till semester endast gäller 5 dagar. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna rätt till 25 arbetsdagar inte innebär avlönade semesterdagar, utan enbart semesterdagar med ledighet från arbetsplatsen. Hur många av sina semesterdagar som man har rätt att få avlönade beräknas istället enligt bestämmelserna i 7§ och beror således istället på i hur stor omfattning som arbetstagaren har arbetat under året.

Som arbetstagare har man alltså i normalfallet rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Hur denna ledighet sedan disponeras regleras i 11-12§§. Där framgår det att arbetstagaren har rätt till en sammanhängande ledighet av minst fyra veckor under sommaren, och då närmare bestämt perioden juni-augusti, förutsatt att ingenting annat har avtalats. I praktiken så samråder vanligtvis chefen med de anställda om vilka semestertider som respektive anställd ska ha under sommaren för att arbetsplatsen inte ska påverkas negativt. Om då inte arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens så bestämmer arbetsgivaren när semestern ska läggas under denna period. Arbetsgivaren är sedan tvungen att informera samtliga arbetstagare om när deras semester infaller senast två månader före ledighetens början.

Som svar på din fråga, så är alltså semesterlagens bestämmelser lite mer komplicerade än att arbetstagaren ges en rätt till semester efter 6 månader. Dessutom kan det finnas bestämmelser i ditt kollektivavtal som avviker till viss del från semesterlagen. Den bästa lösningen är alltid att samråda med din arbetsgivare i god tid om när och hur du skulle vilja ha din semester. Om du lägger fram din fråga på ett vänligt sätt och i planeringssyfte så har jag svårt att se att din arbetsgivare skulle ta illa upp.

Hoppas att du fick lite mer klarhet kring semesterlagens regler, och lycka till med din semester!

Med vänliga hälsningar,

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (310)
2020-06-24 Hur lång semester har jag rätt till som nyanställd?
2020-06-22 Har pensionär rätt till semesterersättning vid timanställning?
2020-06-15 Jag är timanställd och får ingen semesterersättning, vad ska jag göra?
2020-06-12 Avbryta semester vid sjukdom

Alla besvarade frågor (81705)