När får man göra husrannsakan hos annan än den som är misstänkt för brott?

2020-04-30 i Förundersökning
FRÅGA
Min pojkvän blev tagen för drograttfylleri och ringa narkotikabrott på en motorväg efter han hade varit hemma oss mig (jag jobbade dock på annan ort då) sedan får jag ett samtal på jobbet från polisen att dom är oss mig och gör en husrannsakan. Får dom göra detta? Efter pojkvännen kissat positivt trodde polisen att min pojkvän hade mer narkotika någonstans (pga en lapp med olika marijuana sorter) och hotade att de skulle bryta upp min (flickväns) dörr om han inte berättade mer och då i ren skräck medgav pojkvän att han hade en joint undangömd hemma oss mig vilket då resultera i att polisen gjorde en husrannsakan oss mig. Får det gå till så här? Jag känner mig så kränkt att polisen har gått in i mitt hem pga min pojkvän har gjort. Jag förstår inte varför de inte hotade att att göra husrannsakan oss honom, varför oss mig? Det här känns inte okej för mig och polisen sa ingenting mer i telefonen till mig än att de var hemma oss mig och gjorde husrannsakan, samt "det kommer gå bra, oro dig inte" // kränkt privatperson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när man har rätt att göra en husrannsakan. Nedan kommer jag att redogöra för de regler som gäller för husrannsakan och förhoppningsvis ge dig svar på din fråga.

Vad är en husrannsakan?
En husrannsakan är en undersökning som görs för att söka efter föremål som kan ha betydelse som bevis, eller att man söker efter en person som ska gripas, anhållas eller häktas.
I ditt fall har polisen letat efter en sak i ditt hem. Då polisen letar efter saker kallas det för reell husrannsakan och detta regleras i 28 kap 1 § Rättegångsbalken (hädanefter förkortad RB).

När får man göra en husrannsakan?
En husrannsakan är ett tvångsmedel och får bara göras om vissa krav, rekvisit, är uppfyllda. Rekvisiten som ska vara uppfyllda för att man ska få göra en reell husrannsakan hittar man i 28 kap 1 § RB. I denna sägs att om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa får man göra husrannsakan.

Vad som kan sägas om rekvisitet anledning att anta är att det är det lägsta beviskravet när det gäller utredning av brott. Detta innebär att det ska föreligga någon konkret omständighet som gör det möjligt att påbörja en utredning om en misstänkt brottslig gärning.

Vad gäller rekvisitet brott på vilket fängelse kan följa innebär, förenklat sett, att man kan dömas till fängelse för brottet.

Hos vem får man göra en husrannsakan?
I den situation som du beskriver har polisen gjort en husrannsakan hos dig, trots att det är din pojkvän som gjort sig skyldig till brott. Möjligheten att göra husrannsakan hos någon annan än den som är skäligen misstänkt för brott regleras i 28 kap 1 § 2 st RB.
Där sägs att husrannsakan hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får bara företas om brottet har begåtts hos honom eller henne eller om den misstänkte har gripits där eller om det annars finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar.

Skäligen kan
misstänkas innebär att ett krav på att bevisningen är tillräckligt individualiserad, dvs den ska vara knuten till en viss person. Alltså, bevisningen ska tala för att det är denna person som kan ha begått det brott som misstanken avser.

Om brottet har begåtts hos någon annan eller har den misstänkte gripits där får en husrannsakan alltid göras. I dessa situationer har man ansett att det finns fog att tro att en husrannsakan kan leda till att föremål kan påträffas eller iakttagelser göras av intresse för utredning av brottet.

Att det finns synnerlig anledning innebär att det ska föreligga faktiska omständigheter som visar att man med fog kan förvänta sig att uppnå det avsedda resultatet med åtgärden.

Sammanfattning
Utifrån den situation du beskriver finns det enligt min bedömning förutsättningar för polisen att göra husrannsakan. Att den gjordes hos dig kan förmodligen härledas till att polisen hade synnerlig anledning att anta (se ovan) att det vid husrannsakan ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller förvar, alltså i detta fall jointen som din pojkvän förvarade hemma hos dig.

Det ska dock tilläggas att om du anser att poliserna har agerat felaktig och brutit mot lagen kan du göra en JO-anmälan till Justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen granskar att myndigheter följer de lagar och regler som styr deras arbete. Anmälan kan göras på hemsidan, https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (467)
2020-10-17 Brottsmisstänkts rätt till insyn
2020-10-11 "Hur kan åklagaren inte väcka åtal?"
2020-10-02 Vad kan vi göra mot polisens tvångsmedel?
2020-09-29 Hur vet man att man är skäligen misstänkt för brott?

Alla besvarade frågor (85242)