När får man belägga tillfälligt frihetsberövade med handfängsel?

FRÅGA
Många reagerar på att den misstänkte tjuvjägaren hade handfängsel vid häktningsförhandlingen. Varför beläggs häktade med handfängsel? Vilken/vilka lag/lagar finns det som redogör för det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller vissa tillfälliga frihetsberövande såsom anhållande och häkte finns häkteslagen som bland annat reglerar när man får företa vissa kontroll- och tvångsåtgärder mot en intagen. Lagen gäller bland annat den som är häktad, anhållen eller gripen på grund av misstanke om brott (1 kap. 2 § p. 1 häkteslagen).

I 4 kap. 10 § häkteslagen anges när en intagen får beläggas med fängsel:
1. Vid förflyttning inom förvaringslokal och vid transport eller annan vistelse utanför lokalen, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, eller2. Om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt med hänsyn till den intagnes egen eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa

När man belägger någon med handfängsel så måste man alltså göra en bedömning om det krävs i det särskilda fallet; i punkt ett av säkerhetsskäl och i punkt två av den intagnes eller annans säkerhet till liv eller hälsa.

Vidare ska en mindre ingripande åtgärd användas om detta är tillräckligt (1 kap. 6 § 2 st. häkteslagen), varför det ska vara absolut nödvändigt med handfängsel för att skydda intressena som anges i punkterna ovan.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (128)
2019-01-16 Vilka regler gäller i häkte?
2019-01-10 Blir personen satt på fri fot fram tills att ett nytt domstolsbeslut har fattats?
2019-01-09 Kan man häkta någon som är medvetslös?
2019-01-09 Är det riktigt att en häktad inte får ha kontakt med anhöriga?

Alla besvarade frågor (64454)