När får man använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

2019-07-30 i Förundersökning
FRÅGA
Jag läste om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Där stod det "Grunden till användandet är att det endast får ske när andra medel är otillräckliga och det är absolut nödvändigt" Vilka "andra medel" menar dom?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är ett så kallat hemligt tvångsmedel. Hemliga tvångsmedel är särskilda utredningsmetoder som polis och åklagare får använda sig av i vissa situationer för att utreda brott. Användningen av hemliga tvångsmedel är dock känslig på grund av utredningsmetodernas integritetskränkande natur. Därför står det i lagen att de endast får tillgripas om "åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen" (rättegångsbalken 27 kap. 20 §).

I detta krav ligger dels att de uppgifter man hoppas få tag i är av mycket stor vikt för att föra utredningen framåt och dels att man inte ska kunna få tag i uppgifterna med hjälp av andra mindre integritetskränkande metoder. Dessa andra metoder är i princip alla andra lagliga spanings- och brottsutredningsmetoder som polis och åklagare kan tänkas använda i en utredning. Fysisk övervakning, även kallad skuggning, är ett exempel på en metod som hellre bör användas före hemlig avlyssning om det bedöms möjligt.

Även i fall då man visserligen kan använda andra metoder men då ansträngningen som skulle krävas är orimlig kan hemlig tvångsmedel tillgripas. Om en annan metod kräver mycket stor personalinsats eller är förenad med stor risk kan detta motivera exempelvis hemlig avlyssning.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
N Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-30 19:22
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (384)
2019-10-17 Kan man få reda på om man är polisanmäld eller få information om processen?
2019-10-10 Kan jag polisanmäla ett misstänkt brott?
2019-10-05 Kan man överklaga ett beslut om beslag? Kan man anmäla en polis?
2019-10-02 Får polisen göra husrannsakan hos vem de vill?

Alla besvarade frågor (73759)