När får köparen rätt att häva köpet?

2021-06-27 i Köplagen
FRÅGA
Vi sålde en bil privat som gör det själv bil pga brister på besiktningen. Uppgav i annonsen felen som var på besiktningen. En köpare kom,kollade på bilen och köpte den. Betalade och gjorde ägarbyte via appen. Då ångrade sig köparen pga ännu ett fel som vi inte upptäckt och uppgivit i annonsen. Dom ville ha pengarna tillbaka och göra ägarbyte åter. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Du har som privatperson sålt en bil till en annan privatperson, därmed tillämpas köplagen (KöpL), se 1 § och 4 §.

Att bilen är behäftad med fel verkar vara ostridigt mellan er (jämför vidare 17 § KöpL). Frågan blir då vem som ska ansvara för felet. Risken för varan går över på köparen när varan avlämnas (se 13 § KöpL). När felet upptäcktes låg således risken för bilen på köparen. Säljaren svarar emellertid för fel som funnits vid denna tidpunkt (riskövergången) även om felet visar sig först senare (se 21 § första stycket KöpL).

Om felet uppstod innan avlämnandet, alltså när du fortfarande bar risken för varan, föreligger ett fel enligt köplagens mening och köparen får rätt att göra gällande en rad olika påföljder (se vidare 30 § KöpL). Ni verkar vara överens om att så är fallet och ett fel föreligger alltså i bilen.

Din köpare vill ha tillbaka pengarna och återlämna bilen till dig. Med andra ord vill köparen häva köpet. Hävning regleras i 39 § KöpL och får göras om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Det beror alltså på arten av fel; ett mindre fel brukar inte rendera i en hävningsrätt för köparen, medan ett allvarligt fel mycket väl kan föranleda en rätt till hävning.

Oavsett detta har du som säljare en rätt att först avhjälpa felet, även om köparen inte kräver detta (se vidare 36 § KöpL). Det är enbart om detta inte kommer ifråga som köparen kan häva köpet (se 37 § KöpL).

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96492)