När får konsumenten tillbaka pengar vid annullerad order?

2020-06-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Om ett företag inte betalar tillbaka pengarna som jag som privatperson har betalt i förskott för en order,som jag annullerat och inte erhållit.Vilka möjligheter har jag då för att se till att företaget verkligen betalar tillbaka mina i förskott inbetalda medel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om ett konsumentköp som du i egenskap av konsument har avbeställt. Vi rör oss då i konsumentköplagen (KKöpL). Jag utgår i mitt svar från att "order" innebär en vara, inte en tjänst.

Konsumenträtten ger dig rätt gentemot företaget

I och med köpet slöt du ett avtal med företaget. Man kan i vanliga fall inte frångå avtal, men som konsument har du rätt att frånträda avtal i vissa fall.

Du har handlat en vara från ett företag. För en konsument finns det följande möjligheter att annullera ett köp:

Avbeställning enligt konsumentköplagen (37 § KKöpL)
Du får avbeställa varan så länge den inte har levererats till dig. Det verkar den inte ha gjort. Då får säljaren inte kräva att du fullgör köpet och betalar för varan. Säljaren har däremot rätt till ersättning för ombesörjandet av varan, som till exempel frakt (41 § första stycket KKöpL). Ångerrätt enligt distansavtalslagen (10 § distansavtalslagen)
Du får ångra ett internetköp oavsett om varan har levererats till dig. Du har denna rättigheter i fjorton dagar efter att du mottager varan (10 § distansavtalslagen). Det gäller också innan du har mottagit varan. Du ska då få pengarna åter för köpet och behöver inte betala någon ersättning till säljaren.

Internetköp ger dig ett starkare skydd

På vilket sätt du genomförde köpet påverkar alltså dina möjligheter att få tillbaka köpeskillingen. Om du handlade på nätet har du annullerat enligt distansavtalslagen och får tillbaka hela köpesumman. Om du däremot inte handlade på nätet har du använt dig av konsumentköplagen och får då tillbaka köpesumman minus ersättning till säljaren för utlägg.

Återbetalning inom cirka 7 arbetsdagar

Du undrar i huvudsak hur länge du behöver vänta på återbetalning. Det finns ingen lag som säger när det ska ske, utan det får bedömas utifrån en rimlighetsprövning. Dels beror det på med vilken metod du betalade, dels på företagets arbetsförmåga. Allt från två till tio uppemot fjorton arbetsdagar existerar på nätet. Om du inte har fått tillbaka pengarna inom den tiden kan du kontakta företaget med ett klagomål och i andra hand gå vidare till allmänna reklamationsnämnden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, och att allt går bra med återbetalningen!

Vänligen

Caroline Halfvarson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1130)
2021-01-18 Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?
2021-01-18 Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp
2021-01-18 Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?
2021-01-15 Reklamationsfrist enligt konsumentköplagen

Alla besvarade frågor (88200)