När får jag tillbaka mina beslagtagna saker från polisen?

2019-09-19 i Förundersökning
FRÅGA
Hej jag har blivit frikänd för ett brott jag va anklagad för, de beslagtog ägodelar i samband med förundersökningen. Har nu snart gått 2 veckor sen domen hur länge ska de ta innan jag får hämta mina saker och finns det något jag kan göra för att påskynda processen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om beslag och andra tvångsmedel finns i 27 kap. rättegångsbalken (RB).

Alla saker som kan tänkas ha betydelse i utredningen av ett brott, eller varit avhänt någon eller förverkats genom brott, får lov att omhändertas enligt 27 kap. 1 § RB. Det finns undantag ex. för skriftliga handlingar. Det är rätten som sedan förordnar om beslag av ett föremål (27 kap. 5 § RB).

Hur hävs beslaget?

Beslaget ska enligt 27 kap. 8 § RB hävas om 1. åtal inte har väckts inom av rätten utsatt tid, 2. det inte har kommit in begäran till rätten om att förlänga den tiden eller 3. om det inte längre finns skäl för beslaget ex. om föremålet inte längre behövs i förundersökningen. Hävning beslutas av förundersökningsledaren, vilken oftast är en åklagare.

Ifall huvudförhandling har ägt rum och en friande dom har avlagts (som i ditt fall), ska alla beslag hävas. Detta är uttalat i JO:s beslut 2001/02 s.40.

Efter hävning av beslaget ska sakerna lämnas åter till den hos beslaget gjordes, ifall det inte finns andra anledningar mot detta till exempel att någon annan hävdar att den äger sakerna (27 kap. 8a § RB).

När får du ut dina saker efter att beslaget har hävts?

En underrättelse ska skickas ut så snart som möjligt efter att beslaget har hävts (27 kap. 8 b § RB). Underrättelsen ska skickas till den som har rätt att hämta ut det, som då har ett ansvar att hämta ut dessa. Enligt ett annat uttalande av JO (Justitieombudsmannen) ska ett återlämnande av beslagtagna saker ske skyndsamt. Han sa i uttalandet att det är acceptabelt att det ibland kan ta tid på grund av praktiska skäl hos polisen, men bör definitivt ske inom 5 veckor (JO 2006-05-16)

Vad kan du göra i din situation?

Eftersom du har fått en friande dom, ska detta innebära att beslaget av dina egendomar har hävts och en underrättelse ska skickas till dig om hur och var du ska hämta ut dina saker. I situation att någon annan har hävdat sig ha bättre rätt till sakerna än dig, och med det ska utlämnas till någon annan, så ska du också få en underrättelse om detta.

Mitt råd till dig är att vänta, då det kan bero på att polisen har mycket att göra just nu. Dock ska ett utlämnande ske så snart som möjligt, varför det inte är fel att kontakta polisen och berätta om din situation samt fråga när du kan förvänta dig att få hämta ut dina saker. Ett samtal om påminnelse kan kanske skynda på processen. Om det går så långt att du inte har fått en underrättelse om dina saker efter 4-5 veckor, bör du fundera på möjligheten att kontakta juridisk hjälp och göra en anmälan om fel hos polismyndigheten.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (441)
2020-07-03 Kan husrannsakan göras hos mig trots att jag inte begått något brott?
2020-07-03 Vad händer när en förundersökningsledare går på semester?
2020-06-30 Hemlig avlyssning av mobiltelefon
2020-06-30 När kan polisen göra husrannsakan?

Alla besvarade frågor (81721)