FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal30/06/2022

När får hyresvärden behålla depositionen?

Hjälp! Jag har hyrt en lägenhet i andrahand i 1 år nu och ska flytta ut i augusti. När jag flyttade in betalade jag 10000 i deposition. När jag pratade med min hyresvärd sa hon att jag inte kommer få tillbaka depositionen utan att ge mig någon anledning Får hon göra så fast jag inte tagit sönder något? När har hon rätt att behålla den?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


En deposition lämnas vanligtvis som en säkerhet för hyresvärden, under hyrestiden, och ska återbetalas när hyresgästen flyttar ut.

 

Hyresvärdens rätt att behålla depositionen

När du ingår ett avtal om deposition ses det som att du ingår ett civilrättsligt avtal. Det innebär att du och din motpart i avtalet själva kan avtala om depositionens storlek och vad den ska täcka. Det framgår inte av din fråga om hur depositionsavtalet mellan dig och din hyresvärd är utformat och jag kan således inte säga om hon får behålla depositionen med stöd av avtalet som ni ingått med varandra.

En hyresvärd kan dock även ha rätt att behålla pengarna om det exempelvis skulle vara så att lägenheten inte lämnats i godtagbart skick. Som hyresgäst har du en skyldighet att väl vårda lägenheten och vad som hör därtill. Du har även en skyldighet att ersätta all skada som uppkommer genom ditt vållande och vårdslöshet (12 kap. 24 § jordabalken). Denna skyldighet omfattar däremot inte normalt slitage på lägenheten. Det är svårt att säga något utifrån det du skrivit i din fråga, men om du inte har slitit på lägenheten mer än vad som anses vara normalt får din hyresvärd inte behålla depositionen med stöd av jordabalken. 

Det är vidare din hyresvärd som måste visa att hon har rätt att behålla depositionen. Hon måste visa varför hon behållit depositionen och även att summan har gått till att åtgärda en eventuell skada eller obetald hyra.

I ditt fall finns det en del som tyder på att din hyresvärd inte haft rätt att behålla depositionen, men det är svårt att säga med säkerhet utifrån din fråga. Jag skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister som även kan hjälpa dig vidare med frågan här.


Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare