FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal16/05/2020

När får hyresvärden ändra villkoren för mitt lokalhyresavtal?

Jag har haft en restaurang i 15 år o haft 3 års löpande hyresavtal ,men hyresvärden vill göra en ändring o vill göra d till 1 års avtal .men jag får behålla samma besittningsskyd. Har han rätt o ändra på d 9 månader innan d köpa på ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att du hyr en lokal med besittningsskydd och att din hyresvärd vill ändra löptiden på hyresavtalet från tre år till ett år. Du undrar om din hyresvärd har rätt att göra en sådan ändring nio månader innan ändringen ska börja gälla. Bestämmelser om ändring av villkor i lokalhyresavtal finns i 12 kapitlet jordabalken.

Hyresvärden får kräva nya villkor fr.o.m. nästa hyresperiod

En hyresvärd kan kräva att hyresavtalets villkor (t.ex. löptiden) ska ändras fr.o.m. nästa hyresperiod, det vill säga de nya villkoren kan börja gälla tidigast efter att den aktuella löptiden har gått ut. Hyresvärden måste i så fall skicka en uppsägning för villkorsändring till hyresgästen (12:58 första stycket JB). Det innebär att hyresvärden säger upp det nuvarande hyresavtalet och erbjuder hyresgästen ett nytt hyresavtal med förändrade villkor. För att uppsägningen ska vara giltigt så måste den vara skriftlig och innehålla information om de nya villkoren samt att hyresgästen inom två månader ska vända sig till hyresnämnden för medling om hyresgästen inte går med på att flytta utan ersättning (d.v.s. om hyresgästen vill göra gällande sitt besittningsskydd) (12:58 andra stycket JB).

Uppsägning för villkorsändring ska göras senast innan uppsägningstidens utgång

Hyresvärden måste säga upp hyresavtalet för villkorsändring senast innan uppsägningstidens utgång. För lokalhyresavtal som löper på minst nio månader gäller att uppsägning måste göras senast nio månader innan hyresavtalet löper ut, om inte en längre uppsägningstid gäller enligt hyresavtalet (12:4 andra stycket 5 p. JB).

Din hyresvärd har rätt att göra ändringar nio månader innan ditt hyresavtal går ut

Sammanfattningsvis så har din hyresvärd rätt att senast innan uppsägningstidens utgång meddela dig om att löptiden på ditt hyresavtal ska ändras från tre år till ett år. Uppsägningstiden för lokaler är normalt nio månader innan hyresavtalets utgång, men jag rekommenderar ändå att du tittar i ditt hyresavtal så att ni inte har avtalat om en längre uppsägningstid, för i så fall är det den som gäller. Du måste ha fått meddelandet om ändringen av löptiden genom en uppsägning för villkorsändring för att det ska vara giltigt.


Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare
Hittade du inte det du sökte?