När får hyresgäst flytta ut enligt privatuthyrningslagen?

Jag är hyresgäst i en privatägd villa.

På hyreskontrakt står 4 månaders uppsägningstid för båda hyresvärd och hyresgäst (jag).

Hur kan man tolka den nya lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad, Finns det möjlighet för hyresgäst att ha en kortare uppsägningstid enligt lagen än vad står på kontraktet, i mitt fall kontraktet definierar 4 månaders uppsägningstid.

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) gäller vid de fall då någon upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Det ska handla om en lägenhet som den som hyr ut äger direkt eller indirekt, det kan vara t.ex. en villa eller en bostadsrätt. Lagen täcker också de fall en del av bostaden hyrs ut. Privatuthyrningslagen 1 §.

Lagen ger tvingat så kallat minimiskydd till hyresgästens förmån (2 §), vilket innebär att man får komma överens om villkor som är bättre för hyrestagaren än vad lagen säger men man får inte komma överens om villkor som skulle vara sämre än vad lagen säger.

Hyresavtal på obestämd tid

Om hyresavtalet du har löper på obestämd tid (tillsvidare) kan hyresvärden säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen däremot kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen.

Exempel: Om hyresgästen säger upp avtalet 12 aug upphör avtalet att gälla den 30 sep.

Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån (avtalet får inte innebära sämre villkor för hyresgästen, bara lika bra eller bättre). Har du ett tillsvidareavtal kan du alltså alltid säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. 3 § privatuthyrningslagen.

Hyresavtal på bestämd tid (bestämt slutdatum)

Har du ett tidsbestämt hyresavtal upphör uppsägningen helt enkelt vid hyrestidens utgång. Om ni ändå har avtalat en uppsägningstid måste hyresvärden säga upp avtalet när kontraktstiden gått ut om han/hon vill att det ska upphöra, hyresgästen däremot behöver inte säga upp avtalet för att ha rätt att flytta när kontraktstiden har gått ut.

Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen, eller ringa oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16.

Hälsningar

Robin UddénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”