När får en ordningsvakt avlägsna någon utanför en restaurang?

Får en ordningsvakt/entréevärd avlägsna någon från trottoaren utanför en bar/restaurang/nattklubb om man ej stör ordningen eller beter sig förargelseväckande?

Exempel på en situation: Nekad inträde till en av ovannämnda lokaler och ställer sig på trottoaren 5-10 meter bort från entréen (om avstånd har betydelse) utan att störa någon eller bete sig illa. De kan väl rimligen inte ha rätten att med hot eller fysiska handlingar avlägsna någon från en allmän trottoar? Näringsidkaren äger ju bara sin lokal och ej marken utanför. Eller vad är det som gäller?

Lawline svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när en ordningsvakt har rätt att avlägsna någon från trottoaren utanför en restaurang eller dylikt samt om ordningsvakten har agerat korrekt i den situation du beskrivit. Regler om ordningsvakters befogenheter finns i polislagen och det är denna lag som jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.

När det kommer till att avvisa eller avlägsna personer så har ordningsvakter samma befogenheter som polisen, vilket framgår av 29 § tredje stycket polislagen.

Av 13 § polislagen framgår när en ordningsvakt har rätt att avlägsna en person:

Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme.

För att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från ett område krävs alltså att personen har stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för denna.

Vad gäller i ditt fall?

I den situation du har beskrivit ovan har personen i fråga, efter nekat inträde, ställt sig på trottoaren en bit bort utan att störa någon eller bete sig illa. Jag har svårt att se att ordningsvakten skulle ha rätt att avlägsna personen i en sådan situation eftersom att det knappast är ett beteende som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Det hade sett annorlunda ut om personen hade varit högljudd, störande, börjat bråka med vakten eller liknande. Situationen du beskriver verkar inte ha varit störande för ordningen och det kan därför vara så att ordningsvakten har överskridit sin befogenhet.

Sammanfattning

För att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från ett område krävs det att personen har stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för denna. Av den situation som har beskrivits ovan framgår det inte att personen har varit ordningsstörande på något sätt och därför kan det vara så att ordningsvakten har överskridit sin befogenhet.

Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!

Med Vänliga Hälsningar,

Temra BaydonoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Ordningsvakt och väktare? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo