FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt25/06/2022

När får en kroppsbesiktning ske?

Som 16 åring blev jag tagen av ordningsvakten pga snatteri i livsmedels affär (mat, godis kakor). Jag ville inte uppge mitt namn eller någon annan information så att de skulle kunna kontakta mina föräldrar och då fick de ringa polisen istället. Polisen tog in mig till polistationen och ville att jag skulle ta av alla mina kläder förutom underkläderna. Sen ville de att jag skulle dra ner trosorna så att de kunde se könet och insidan av trosorna. Det ville jag inte göra eftersom ingen annan än jag hade sett mitt könsorgan sen jag var en liten tjej och blev duchad av mamma. Så då drog jag trosorna snabbt ner och sen upp igen. Det godkändes inte. Då tog två poliser var sin sida och håll ner mig medans en drog ner mina trosor. Fortfarande efter 7 år så får jag en klump i magen när jag tänker på detta. Då till min fråga. Fick de göra så mot mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Aktuell lag som reglerar situationer som dessa är rättegångsbalken (RB)

Vad är en kroppsbesiktning? 

En kroppsbesiktning innebär en undersökning av människokroppens yttre och inre, samt prov som tas från människokroppen och undersöks (28 kap. 12 § RB). Den yttre undersökningen avser alltså en okulär undersökning av den nakna kroppen.

När får en kroppsbesiktning ske? 

En kroppsbesiktning får ske bland annat för att finna föremål som kan tas i beslag eller för att finna bevis kopplade till brottet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det vid vissa situationer är okej för polis att göra en undersökning av den nakna kroppen. Viktigt är dock att det ska vara proportionerligt, det vill säga att åtgärden inte får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vad som är proportionerligt bedöms i varje enskild situation och är därför svårt att avgöra utifrån informationen som ges i frågan. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning, 


Maja VinstenRådgivare