När får en hovrättsdom laga kraft?

2019-03-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
När finner hovrättsdom laga kraft
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att gå in i rättegångsbalken(RB).

En dom vinner laga kraft när den inte längre kan överklagas. En part som vill överklaga hovrättens dom kan överklaga inom fyra veckor från dagen då domen meddelades(RB 55:1). Gör parten inte det så vinner domen laga kraft efter denna tidpunkt.

Om en part överklagar hovrättens dom till högsta domstolen(HD) vinner domen laga kraft när HD beslutar att inte meddela prövningstillstånd alternativt om HD meddelar prövningstillstånd den dag som HD meddelar domen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (930)
2019-09-16 Vad är skillnaden mellan laga kraft, negativ rättskraft och positiv rättskraft?
2019-09-12 Om en person står åtalad för flera grova brott, behandlas de då i separat av olika åklagare eller kan de tas upp under samma rättegång?
2019-09-03 Vad innebär skälig tid?
2019-09-01 Vad kan jag göra om en domstol som är sista instans har behandlat min dom felaktigt?

Alla besvarade frågor (72872)