När får en förundersökning läggas ner?

2020-04-03 i Förundersökning
FRÅGA
Hej.Har anmält min granne för ofredande ang ord och höga tv ljud men det lades ner direkt. Kan de göra så när detta är ett brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När ett brott har anmälts till polisen är det antingen en polis eller åklagare som blir förundersökningsledare beroende på hur svårt brott det rör sig om, 23 kap 3§ Rättegångsbalken (RB). Polisen genomför utredningen och åklagaren kan därefter besluta om åtal ska väckas eller ej. I Sverige finns en allmän åtalsplikt som innebär att åklagaren är skyldig att väcka åtal om hen kan bedöma att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och att det går att bevisa vem som har begått det, 20 kap. 6 § RB.

Det finns dock undantag till denna åtalsplikt och det kan istället fattas ett negativt åtalsbeslut genom att åklagaren meddelar att åtal inte ska väckas, 23:20 RB. Detta kan göras när åklagaren finner att bevisningen är otillräcklig och att det inte går att få fram mer bevisning genom en fortsatt förundersökning, eller att det helt enkelt är oklart om händelsen i fråga utgör något brott.

Utöver detta kan förundersökningen läggas ner enligt 23:4 a RB. Detta gäller i situationer när en förundersökning skulle innebära alltför höga kostnader och att det inte står i proportion till betydelsen av brottets uppklarande, alternativt när det kan antas en förundersökning enbart skulle leda till ett beslut om åtalsunderlåtelse. Dessa anledningar är troligtvis till grund varför förundersökningen lagts ner i ditt fall, att det möjligen anses för kostnadskrävande i jämförelse med fallets möjliga utgång.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (522)
2021-04-13 Hur vet man om man blivit polisanmäld?
2021-04-13 Hur ser en komplettering av förundersökning ut?
2021-04-13 Vad gäller när 16-åring sätts i arresten?
2021-04-09 Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?

Alla besvarade frågor (91260)