När får arbetsgivaren hålla inne lön?

2019-09-10 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Får en arbetsgivare hålla inne lön trots att man har arbetat den perioden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Man har rätt till sin lön

Har man som arbetstagare gått till jobbet som man ska och stått till sin arbetsgivares förfogande i enlighet med vad som är överenskommet i anställningsavtalet så har man rätt till lön. Dröjer arbetsgivaren av olika anledningar med att betala ut lönen så begår arbetsgivaren i regel ett kontraktsbrott.

Arbetsgivaren kan ha kvittningsrätt

Det finns dock vissa situationer där en arbetsgivare har rätt att hålla inne lön. Detta regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. En arbetstagare kan nämligen av olika anledningar vara skyldig sin arbetsgivare pengar. Om denna skuld har samband med anställningen så kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar kvitta, alltså betala ut lägre lön i utbyte mot att arbetstagarens skuld försvinner.

Förutsättningarna för kvittning

Kvittning kan ske om arbetstagaren samtycker till att en kvittning sker på lönen. Men kvittning kan även ske mot arbetstagarens vilja. Förutsättningarna för det är antingen att det uttryckligen avtalades i samband med skuldens uppkomst att kvittning skulle få ske eller att arbetstagarens skuld är ett resultat av en skada som arbetstagaren orsakat uppsåtligen i arbetet. Om det finns ett kollektivavtal så kan kvittning även medges under omständigheter som närmare anges i kollektivavtalet.

Man måste fråga kronofogdemyndigheten

Arbetsgivaren får dock aldrig kvitta ett större belopp än att arbetstagaren har tillräckligt med pengar för sin försörjning. Det kan alltså aldrig bli fråga om att kvitta hela lönen. Innan en kvittning sker mot arbetstagarens vilja måste dessutom arbetsgivaren höra av sig till kronofogdemyndigheten för att försäkra sig om att kvittning inte sker med ett för stort belopp.

Sammanfattning

För att sammanfatta så är utgångspunkten att arbetsgivaren inte får hålla inne lön man har rätt till. Den enda situationen en arbetsgivare får hålla inne lön är om arbetstagaren har en skuld till arbetsgivaren och arbetstagaren dessutom antingen samtycker till kvittning eller om arbetsgivaren har rätt att kvitta mot arbetstagarens vilja. Saknas förutsättningar för kvittning så ska lönen betalas ut på avtalat datum oavsett vad.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
D9Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-10 17:09
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1628)
2019-09-23 Hur fungerar det med konkurrensklausuler och ersättning? Vad har man rätt till för uppsägningstid?
2019-09-22 Har jag rätt till avgångsvederlag om jag bedriver förtroendeskadlig bisyssla och väljer att sluta?
2019-09-16 Provanställning - avbrytande utan skriftligt besked eller angiven anledning
2019-09-10 När får arbetsgivaren hålla inne lön?

Alla besvarade frågor (72978)