När får arbetsgivaren hålla inne lön?

2019-09-10 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Får en arbetsgivare hålla inne lön trots att man har arbetat den perioden?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Man har rätt till sin lön

Har man som arbetstagare gått till jobbet som man ska och stått till sin arbetsgivares förfogande i enlighet med vad som är överenskommet i anställningsavtalet så har man rätt till lön. Dröjer arbetsgivaren av olika anledningar med att betala ut lönen så begår arbetsgivaren i regel ett kontraktsbrott.

Arbetsgivaren kan ha kvittningsrätt

Det finns dock vissa situationer där en arbetsgivare har rätt att hålla inne lön. Detta regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. En arbetstagare kan nämligen av olika anledningar vara skyldig sin arbetsgivare pengar. Om denna skuld har samband med anställningen så kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar kvitta, alltså betala ut lägre lön i utbyte mot att arbetstagarens skuld försvinner.

Förutsättningarna för kvittning

Kvittning kan ske om arbetstagaren samtycker till att en kvittning sker på lönen. Men kvittning kan även ske mot arbetstagarens vilja. Förutsättningarna för det är antingen att det uttryckligen avtalades i samband med skuldens uppkomst att kvittning skulle få ske eller att arbetstagarens skuld är ett resultat av en skada som arbetstagaren orsakat uppsåtligen i arbetet. Om det finns ett kollektivavtal så kan kvittning även medges under omständigheter som närmare anges i kollektivavtalet.

Man måste fråga kronofogdemyndigheten

Arbetsgivaren får dock aldrig kvitta ett större belopp än att arbetstagaren har tillräckligt med pengar för sin försörjning. Det kan alltså aldrig bli fråga om att kvitta hela lönen. Innan en kvittning sker mot arbetstagarens vilja måste dessutom arbetsgivaren höra av sig till kronofogdemyndigheten för att försäkra sig om att kvittning inte sker med ett för stort belopp.

Sammanfattning

För att sammanfatta så är utgångspunkten att arbetsgivaren inte får hålla inne lön man har rätt till. Den enda situationen en arbetsgivare får hålla inne lön är om arbetstagaren har en skuld till arbetsgivaren och arbetstagaren dessutom antingen samtycker till kvittning eller om arbetsgivaren har rätt att kvitta mot arbetstagarens vilja. Saknas förutsättningar för kvittning så ska lönen betalas ut på avtalat datum oavsett vad.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1726)
2020-05-30 Arbetsgivarens skyldighet vid omplacering
2020-05-30 Betalt på röda dagar?
2020-05-29 Erinran som bevismaterial
2020-05-26 Ägarbyte - vem har ansvaret de nya eller gamla ägaren?

Alla besvarade frågor (80507)