FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/05/2017

När en vara som sålts i befintligt skick anses vara felaktig

Hej jag är ett enskild firma, har köpt en bil som kostar runt 500000 sek från ett bilfirma som heter billia, avtalen var på kontraktet / kvittot att bilen säljas i befintlig skick. Men efter 2 daga märker jag att växellådan inte står rätt till . jag menar att sant jag har köpt den i befintlig skick, men var aldrig medveten om att växellådan var felaktig, eller inget heller som står på kvittot eller kontraktet, så hoppas jag har lagen på¨min sida. i detta fallet . tack på förhand

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Jag tolkar din fråga såsom att du köpt bilen för att använda i din verksamhet, vilket i så fall innebär att du troligen inte som en konsument och Konsumentköplagen blir inte tillämplig, jämför Konsumentköplagen 1§. Då gäller istället reglerna i Köplagen, som du kan läsa här.

I 19§ Köplagen regleras köp som görs "i befintligt skick". Även om varan har sålts i befintligt skick så ska den bedömas som felaktig om någon av följande förutsättningar är uppfyllda.

1. Om säljaren har lämnat oriktiga uppgifter vid försäljningen som kan antas ha inverkat på köpet

2. Om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning, som säljaren måste antas ha känt till och som köparen med fog kan förvänta sig bli upplyst om, om underlåten att upplysa kan antas ha inverkat på köpet.

3. Om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter hade fog för att kunna förutsätta.

Mot bakgrund av detta kan du möjligen argumentera för att en trasig växellåda är en sådan omständighet som gör att bilen är i väsentligt sämre skick än du kunnat förutse. Om du vill hävda att säljaren hade vetskap om problemet innan försäljningen och har undvikit att upplysa dig eller har gett dig felaktiga uppgifter, ligger bevisbördan för detta på dg.

Vad du vidare bör tänka på är att du som köpare inte har rätt att åberopa fel i fråga om sådant som du måste antas ha känt till vid köpet som fel, eller sådant som du vid en undersökning av bilen innan köpet borde ha märkt.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare