När en arbetsgivare vill omförhandla provisionssystemet.

FRÅGA
Jag jobbar med fast lön + provision. Ett tillägg till mitt anställningsavtal förtydligar provisionsmodellen i två steg, där steg två ökar provisionen med ett par procent. Modellen togs fram vid senaste löneförhandling 2015 av tidigare platschef. Nuvarande platschef vill markant höja steg två och ändra hur denna beräknas. Får detta göra utan att jag godtar förändringen?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Min bedömning är att tillägget till ditt anställningsavtal som förtydligar provisionsmodellen är bindande för er båda. Det är enligt allmän avtalsrätt ett förtydligande av det avtal ni har i grunden (anställningsavtalet) och ska således gälla för din arbetsgivare.

Om arbetsgivaren ensidigt vill ändra i anställningsavtalet krävs det att avtalet sägs upp för omförhandling, alltså att du blir uppsagd. Uppsägningen måste vara sakligt grundad och ej av personlig skäl. Det finns fall där arbetsgivaren faktiskt kan säga upp arbetstagare med den anledning att man vill förhandla om provisionssystemet eller andra villkor. Det är enbart okej då det föreligger arbetsbrist.

Arbetsbrist är ett juridiskt ord som ej låter sig förklaras av den vardagliga meningen. Ett exempel som ligger nära din verklighet när arbetsbrist har förelegat, enligt Arbetsdomsstolen (AD), var då ett företag uppgav att man hade gjort en allmän översyn av samtliga säljares lönevillkor. Det visade sig då att alla hade olika avtal. I ett försök att samla säljarna kring en gemensam lönemodell så skapade man ett nytt avtal för samtliga. En arbetstagare tackade nej och därför fanns ingen annan lösning än att säga upp honom. Företaget var inte på något sätt missnöjt med honom men AD ansåg att arbetsbrist hade förelegat.

Jag menar inte att du ska lägga dig platt för din arbetsgivares vilja men jag vill att du ska vara medveten om att det inte finns ett självklart svar. Jag inleder med att förklara att ditt provisionssystem fortsatt ska gälla. Dock finns det argument eller anledningar som din arbetsgivare kan göra gällande vilket stjälper ditt anställningsavtal.

Jag hoppas på det bästa och är medveten om att svaret inte kanske ger en självklar bild och öppnar därför upp för att besvara följdfrågor.

Lycka till, önskar

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jättefint besvarat. Ett svar som detta hjälper onekligen till att förstå vad som kan hända och vad man kan förbereda sig på. Stort tack! Arbetsgivaren går under Unionens kollektivavtal och vid arbetsbrist pekar Unionen på turordning. Vi är två som blir drabbade negativt av den nya modellen i detta fall och efter oss är det tre som blivit anställda. Kommer arbetsgivaren runt turordningen?
2016-01-27 23:22
Hej Marcus. Tack för de fina orden. Är inte helt med på vad du menar. I mina ögon påverkar inte turordningen om du personligen blir uppsagd pga arbetsbrist. Min poäng, i mitt tidigare svar, var att det är en situation som kan uppstå för dig personligen eller enstaka personer på din arbetsplats inte alla arbetstagare som en enhet. Å andra sidan om det är så att Unionen kräver en förhandling för er anställda som ett kollektiv och vägrar acceptera det nya systemet så kan turordnings principerna aktualiseras. Sist in först ut är huvudprincipen kring turordningsreglerna. Denna princip kan dock omkullkastas om företaget inte har mer än 10 st personer anställda. Är fallet så kan arbetsgivaren välja att undantaga två personer som är särskilt viktiga för företaget. Hoppas detta hjälpte dig vidare i dina tankar.
2016-01-29 18:47
Kommentera
Relaterat innehåll