När börjar uppsägningstiden för en lägenhet att gälla, och när behöver jag senast säga upp avtalet för att inte behöva betala hyra?

2021-08-25 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag ska flytta in i ett studentboende, hyresrätt, per den 1 december. Det är tre månaders uppsägningstid. Om det är så att jag ångrar mig innan jag flyttat in, kan jag säga upp den per 1 oktober då senast? Eller gäller uppsägningstiden fr.o.m att jag flyttat in?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar när din uppsägningstid börjar för en studentlägenhet, om den börjar gälla först när du flyttar in i lägenheten eller om den börjar tidigare.

Regler om uppsägningstid återfinns i Jordabalken, som förkortas JB.

När börjar uppsägningstiden gälla?
Har man ett hyresavtal på obestämd tid för en bostadslägenhet så gäller en uppsägningstid på 3 månader, om inget annat har avtalats (12 kap. 4 § 1 stycket 1 punkten JB). Du nämner att så är fallet, att det i hyresavtalet finns en uppsägningstid på just 3 månader. Denna uppsägningstid gäller från och med då du ingår avtal om lägenheten, och därmed redan innan du flyttat in i lägenheten. Detta betyder, att för att du inte ska behöva betala någon hyra behöver du säga upp hyresavtalet senast 1 september, eftersom uppsägningstiden då löper ut 1 december.

Sammanfattning
Svaret på din fråga är att uppsägningstiden gäller vid ingående av avtal, och därmed även innan du flyttat in i lägenheten. För att inte behöva betala hyra för lägenheten, behöver du alltså säga upp hyresavtalet senast 1 september.

Jag hoppas jag tolkat din fråga rätt, och att jag kunnat besvara denna. Om jag tolkat din fråga fel, eller om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline med dessa!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?