När upphör ett hyresavtal på obestämd tid?

2015-10-03 i Hyresavtal
FRÅGA
(här)Hej.Vi hyr i andra hand och ägaren ska flytta tillbaka. Hur går uppsägningen till. Hon hör av sig 1/10 16:40 och meddelar att hon säger upp kontraktet och vi har 3 månaders uppsägningstid, vilket jag köper. Men har pratat med väldigt många som säger att uppsägningen måste ske den sista dagen på månaden eller den första dagen på månaden innan 12:00. Stämmer det? För vår hyresvärd säger att vi ska vara ute 31/12. Men om det nu stämmer med tiden andra sagt till mig så har vi lägenheten till 31/1-16. Eller?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

12 kapitlet Jordabalken innehåller regler som rör hyra. I ditt fall så är det 12 kapitlet 4 § jordabalken som reglerar det du undrar över (här). Där framgår det nämligen hur ett hyresavtal som gäller på obestämd tid, alltså ett hyresavtal där ni inte har avtalat om hur länge hyresavtalet ska gälla, kan upphöras. Om ni har hyrt i mer än tre månader så framgår det enligt andra stycket, tredje punkten att hyresavtalet ska sägas upp tre månader i förväg (här).

För att ta ett exempel: Ett hyresavtal på obestämd tid. De som hyr har bott i lägenheten i mer än tre månader. Hyresavtalet sägs upp den 8 januari. Hyresavtalet kan då enligt lag inte upphöras tidigare än 31 april eftersom man räknar från det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Alltså i ert fall så är det som ni säger att ni har rätt att hyra lägenheten till den 31/1-16. Er hyresvärd skulle alltså ha sagt upp hyresavtalet innan månadsskiftet enligt 12 kapitlet 14 § första stycket och första punkten (här) för att ha rätt till lägenheten redan den 31/12-15.

Hoppas att ni känner att ni fick svar på er fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll