När börjar tillsvidareanställning gälla?

2020-03-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej om jag har varit timanställd på ett företag 15 år och genomsnitt 60% arbetstid. Kan jag då likställas med tillsvidareanställning när det blir permitteringar? gäller turordning för mig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vändre dig till Lawline med din fråga.

Tillsvidareanställning är normen i svensk arbetsrätt och sägs inget annat är den anställda tillsvidareanställd(4 § LAS). Utöver detta finns regler som kräver att ett företag anställer en person tillsvidare efter att denna person har arbetar hos dem i sammanlagt högst 2 år, utöver eventuell föregående provanställning(5a § LAS).

Om du har arbetar i 15 år på samma arbetsplats är du tillvidareanställd oavsett anställningens omfattning, eftersom man blir det automatiskt efter ett halvår (6 § LAS). Om din arbetsgivare hävdar att du inte är tillsvidareanställd kan du påpeka att du arbetat åt dem i mer än 2 år under en femårsperiod, vilket gör om din anställning till tillsvidareanställning, även om du inte varit mer än visstidsanställd innan (5a § LAS).

Turordningen gäller alla tillsvidareanställda på en arbetsplats, utom de som särskilt undantas i lag.

Dessa är(1 § LAS, 23 § LAS, 8 § Förtroendemannalagen):

- Personer i ledande positioner inom företaget,

- Anställda som är anställda med hjälp av arbetsmarknadspolitiska myndigheter,

- Ägarens familj,

- Arbetare i arbetsgivarens hem,

- Fackliga förtroendemän, och

- Anställda med funktionshinder

Jag hoppas att denna information givit svar på dina frågor

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84485)