När börjar försäkringen gälla?

2017-09-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,jag ställde en fråga om när försäkringsbolagets ansvar inträder och fick följande svar från Samuel Karlsson:"En försäkring som en konsument tecknar med ett försäkringsbolag omfattas av försäkringsavtalslagen (FAL) som är tvingande (1 kap. 6 §). Försäkringen träder automatiskt i kraft dagen efter konsumenten tecknat avtalet (3 kap. 2 §). I ditt fall kan avtalet anses ha tecknats åtminstone när du mottog bekräftelsen om inte tidigare och därmed gäller försäkringen och ersättning enligt den ska utgå om skadan din son lidit täcks av försäkringen.Att de kräver betalning för att den ska aktiveras är alltså utan verkan eftersom FAL är tvingande och förbjuder ett sådant villkor."När jag tittar på FAL så finns det en möjlighet för försäkringsbolaget att i 3 kap 2 par st. 3 skriva in att försäkringen gäller först när betalning skett. Motsäger inte det som sägs i sista meningen ovan?I mitt fall har försäkringsbolaget just skrivit in ett villkor att "Betala premien senast den dag försäkringen ska börja gälla. Betalas den senare gäller försäkringen först från och med dagen efter den dag premien betalades men upphör ändå vid avtalad tidpunkt." Gäller detta villkor eller inte är min fråga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har tidigare fått ett svar men har funderingar på vad som gäller. Jag ska försöka att reda ut det så tydligt som möjligt.

Försäkringstid respektive ansvarstid

Till att börja med vill jag bara klargöra att det i 3 kap. 2 § FAL pratas om två olika begrepp. Försäkringstid avser den tid då försäkringen gäller. Ansvarstiden avser den tid då försäkringsbolaget svarar för försäkringsfall. Försäkringstiden och ansvarstiden behöver inte nödvändigtvis börja samtidigt men upphör normalt samtidigt. Detta framgår av lagkommentarer till paragrafen.

Gäller villkoret i ditt fall?

Det är korrekt att FAL till stora delar är tvingande till konsumentens fördel. 3 kap. 2 § 2 stycket FAL innehåller däremot en dispositiv reglering, alltså en reglering som under vissa förutsättningar kan avtalas bort. Av stycket framgår det svar du tidigare fick på din fråga. Tredje stycket behandlar s.k. kontantklausuler, dvs. ett förbehåll i avtalet som innebär att försäkringsbolagets ansvar (ansvarstiden) inträder först efter inbetald premie. Då inträder ansvaret dagen efter att premien är betald (från kl 00:00). Det kan även vara så att försäkringsbolaget föreskriver att försäkringsavtalet i sin helhet (försäkringstid + ansvarstid) inte börjar gälla förrän premien har betalats.

En förutsättning för att ett sådant villkor är att detta är normalvillkor för bolaget, dvs. att villkoret om betald premie är ett villkor försäkringsbolaget vanligen ställer upp och att det inte är särskilt för ditt fall. Det går att avtala om att ansvaret ska börja gälla tidigare (innan betalning) vilket är vanligt vid t.ex. reseförsäkringar som i ditt fall.

Bolaget måste tydligt framhålla ett sådant förbehåll som nämns i 3 kap. 2 § tredje stycket. Detta framgår av 2 kap. 4 § FAL.

Slutsats

Ett försäkringsbolag får alltså avtala om att ansvarstiden inte ska börja gälla förrän dess att premien är betald. För att villkoret ska bli giltigt krävs att detta är ett normalvillkor från företaget och att de tydligt har framhållit detta.

Jag läste igenom din fråga och såg att du har fått uppgifter per telefon att försäkringen skulle börja gälla samma dag som den lades upp. Du har fått något tvetydiga uppgifter från försäkringsbolaget om vad som gäller. Vi har alltså klarlagt att ett sådant villkor som de har ställt upp om att premien ska betalas kan vara okej. Men eftersom du har fått andra uppgifter per telefon så tycker jag att du ändå ska kräva ersättning för läkarkostnader. Försök att samla ihop bevis för din utsago. Vet du vad tjänstemannen du talade med heter? Kan du se hur länge samtalet varade i samtalsloggen? Eftersom försäkringsbolaget inte vill kännas vid den information du fick blir det i slutändan en bevisfråga. Som Samuel skrev kan du ta hjälp av ett juridiskt ombud. Du kan även vända dig till t.ex. ARN för hjälp och råd.

Tveka inte att höra av dig igen om något fortfarande är oklart!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1425)
2021-09-18 Skoluppgift avtalsrätt
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier
2021-09-09 Kan jag säga upp en försäkring i förtid?

Alla besvarade frågor (95746)