När börjar en anställning gälla och förtur till LAS

2021-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Gäller en anställning från den dagen man skriver kontrakt, eller från första arbetsdagen?Jag skrev kontrakt i maj, men började inte jobba först juli, men en kollega hävdar att han har förtur till LAS då han började jobba innan mig, men skrev kontraktet efter mig.Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS).

Regler om turordning hittas i 22§ LAS och huvudregeln är att den som blev anställd sist även är den som får lämna arbetsplatsen först om företaget behöver säga upp folk med anledning av arbetsbrist (22§ 4 st LAS).

Turordning och anställningsavtal

I regel beräknas anställningstiden utifrån all anställningstid hos företaget. Ett bindande anställningsavtal anses uppkommit i samband med överenskommelsen att ingå avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare och kan därför ske formlöst, exempelvis genom en muntlig överenskommelse utifrån reglerna i 1 kap Avtalslagen (AvtL). I ditt fall har ni ett skriftligt anställningsavtal vilket är bra ur bevishänsyn.

Slutsatsen är alltså att du, som skrivit på kontraktet i maj, har en längre sammanlagd anställningstid än personen som skrev på efter dig men började jobba innan. Anställningstiden räknas alltså från när du skrev på anställningsavtalet och du bör därför ha förtur till LAS.

Observera att reglerna om turordning är semidispositiva, vilket innebär att ett kollektivavtal kan göra avvikelser från bland annat turordningsreglerna enligt 2§ 3 st LAS. Om du är medlem i facket skulle jag rekommendera dig att höra av dig till dem för att höra vad som gäller på din arbetsplats.

Hoppas du fick svar på din fråga och trevlig helg!

Vänligen,

Nora Friberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?