När börjar arbetsgivarens tidsfrist enligt Studieledighetslagen?

Studieledighetslagen och arbetsgivarens rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader. När börjar dessa sex månader att gälla - från och med när man har berättat om önskan om att börja studera (muntligt) eller när man skickar in själva ansökan (skriftligt)?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt lagen om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning (även kallad studieledighetslagen) som du nämner, har en arbetstagare rätt till ledighet från sin anställning för att kunna prova på en utbildning (1 §).

Kan arbetsgivaren skjuta upp en berättigad ledighet?

Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten för en senare period än vad arbetstagaren har begärt enligt (4 § studieledighetslagen). Det måste såfall meddelas genast från arbetsgivarens sida samt anledningen till detta. Reglerna för en sån uppskjutning av ledigheten skiljer sig också beroende på om arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal eller inte.

Om kollektivavtal finns, och arbetsgivaren vill skjuta fram ledigheten för längre än 6 månader framåt än vad arbetstagaren begärt måste fackförbundet samtycka till detta (5 § studieledighetslagen). Om ledigheten avser en väldigt kort period, behövs samtycke om arbetsgivaren vill skjuta fram det mer än 2 veckor.

Det finns också reglerat i 6 § i studieledighetslagen att en arbetstagare som inte har fått påbörja sin ledighet inom 2 år från framställan om den, har rätt att gå till domstol för att få sin sak prövad.

Från när räknas arbetsgivarens uppskov?

Reglerna som beskrivits ovan gäller inte från arbetstagarens ansökan om ledighet, utan arbetsgivarens rätt innefattar rätten att skjuta upp ledighetsperioden till en senare period än den arbetstagaren har begärt få vara ledig.

Till exempel om arbetsgivaren vill skjuta upp det 6 månader så gäller det max 6 månader från dagen arbetstagaren önskade om att påbörja sin ledighet.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga!

Vänligen,

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo