När blir överlåtelse av fastighet giltig?

2015-12-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
HejHar skrivit ett gåvobrev som är bevittnat o mottaget av gåvotagaren. Det gäller en fastighet. Gåvotagaren har ännu inte fått lagfart. Är gåvobrevet juridiskt bindande? Kan jag återkalla gåvan?HälsningarMargareta E
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det går inte att återkalla en gåva efter att den blivit juridiskt bindande om det nu inte skulle ha avtalats om ett sådant villkor. Då är frågan om gåvan av fastigheten har blivit juridiskt bindande mellan er trots att mottagaren inte har fått lagfart.

Bestämmelserna om överlåtelse av fastighet finns främst i 4 kap. Jordabalken. För att gåva av fastighet skall vara giltig måste gåvobrevet vara skriftligt och innehålla vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare. Det måste även skrivas under av både gåvogivare och gåvotagare, samt innehålla en förklaring om att egendomen överlåtes och uppgift om att överlåtelsen sker såsom gåva. För att lagfart skall kunna erhållas, måste gåvobrevet också bevittnas av två personer.

Det är dock inte så att gåvan inte är giltig mellan er bara för att lagfart inte har sökts, och du kan därför inte återkalla gåvan av den anledningen.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85289)