När blir jag underrättad om en polisanmälan mot mig?

Hej! För ungefär tre veckor sedan träffade jag en tjej på nätet, hon kom hem till mig och vi hade sex. Jag var noga med att få tydligt verbalt samtycke till det, eftersom hon var 16 och jag betydligt äldre, 29. Två dagar senare påstår hon att hon inte alls gått med på att ha sex, säger att hon har anmält mig för våldtäkt och låter som att hon verkligen är skadeglad att hon ska förstöra mitt liv. Jag hade panikångest hela kvällen och natten, men valde att blockera henne överallt för att slippa någon fortsatt kontakt. Nu har det gått runt tre veckor och jag har inte hört ett ord varken från henne eller någon som känner eller är släkt med henne, och har inte heller blivit kontaktad för att kallas till förhör eller något sådant. Jag tror och hoppas att det inte blir något av det här, och jag vet ärligt talat inte ens om det är sant att hon anmält mig. Oavsett så har jag mått och mår fortfarande jävligt dåligt av allt det här. Så min fråga är, om det är en lögn att hon anmält, eller om det läggs ner eller slutar på något annat sätt som inte leder till förhör, rättegång osv., hur och när får jag veta det i så fall? Känner att jag måste få höra att det "är borta" för att kunna gå tillbaka till mitt normala liv igen.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Våldtäkt?

Om ni båda har deltagit frivilligt under hela samlagets genomförande så utgör handlandet inte ett brott. Vid bedömningen om deltagandet i ett samlag är frivilligt ska särskilt beaktas om frivilligheten kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt, 6 kap 1 § brottsbalken (1962:700).

Huvudregeln kan man säga är att den som deltar frivilligt i ett samlag ger uttryck för sin vilja att delta, om det inte förekommer något sådant uttryck, bör deltagande förstås som att det inte är frivilligt. I ditt fall verkar det som att tjejen uttryckt sin vilja. Att poängtera är dock att frivilligheten ska bestå under HELA samlaget, dvs. om hon skulle gett uttryck för att hon inte vill delta efter det att hon först sagt ja, så betyder det att det inte längre föreligger en frivillighet. En person har således rätt att "ångra" sig när som helst UNDER ett samlag och om den andra personen fortsätter med den sexuella handlingen efter den tidpunkten, utgör det troligast ett brott.

Däremot har en person inte rätt att i EFTERHAND återta sitt samtycke om det förelåg ett giltigt samtycke under samlagets genomförande. Dvs. om det var så att tjejen du låg med samtyckte under hela dess genomförande, kan hon således inte i efterhand återta frivilligheten.

Underrättelse om anmäld för brott

Om det är så att hon anmält dig för våldtäkt och en förundersökning inleds kommer du att kallas på förhör. Om förundersökningsledaren anser att du är skäligen misstänkt för brottet (för skälig misstanke krävs viss konkret bevisning som talar för att det är sannolikt att du begått brottet), kommer du att bli delgiven om detta vid förhöret, 23 kap 1 § och 23 kap 18 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740) (RB). Om förundersökningen läggs ner efter ditt förhör, kommer du bli underrättad om det, 23:4 2 st. RB och 14 § förundersökningskungörelsen (1947:948).

Om det däremot är så att tjejen bara har polisanmält dig och det tas beslut om att ingen förundersökning ska inledas, så har polisen ingen skyldighet att underrätta dig om anmälan. Vidare kommer du inte heller blir underrättad om anmälan om det är så att en förundersökning inleds men att den senare läggs ner innan du hörts.

Slutsats

Svaret på din fråga blir således att du tyvärr inte kommer få veta om du blivit polisanmäld eller inte såtillvida att du inte kallas till förhör och blir delgiven skäligen misstanke om brott.

Hoppas du fått svar på din fråga,

MVH

Victoria StrömRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”