Misstänkt för brott - när blir man underrättad?

Jag har hört att ifall man skulle bli polisanmäld så underrättas man direkt om det men att det kan ta tid innan man blir kallad till förhör. Är det sant? Jag trodde att man blir underrättad först vid förhöret.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när en person som är misstänkt för ett brott blir underrättad om detta.

"Jag har hört att ifall man skulle bli polisanmäld så underrättas man direkt om det men att det kan ta tid innan man blir kallad till förhör. Är det sant?"

Ett brott kan komma till polisen kännedom genom att någon gör en polisanmälan. När det har kommit till polisens kännedom att ett brott har begåtts inleds en förundersökning som antingen bedrivs av polis eller åklagare. Vid förundersökningen utreds vem som är skäligen misstänkt till brottet och om tillräckliga bevis finns för att väcka åtal (23 kap. 1-3 § RB).

Den person som utreds har rätt att bli underrättad om att denne är misstänkt för brott först vid första förhörstillfället efter det att misstanken stärkts under förundersökningens gång (23 kap. 18 § RB). Polisen har däremot ingen skyldighet att berätta för personen att en polisanmälan kommit in och personen är misstänkt.

Förundersökningar kan ta olika lång tid. Det kan därför ta tid innan en person blir kallad till förhör och även då bli underrättad om att man är skäligen misstänkt för ett brott.

"Jag trodde att man blir underrättad först vid förhöret."

Den som utreds för ett brott blir alltså underrättad vid det första förhörstillfället som inträffar efter det att man under förundersökningen funnit personen vara skäligen misstänkt för ett brott. Den utredde personen blir alltså inte underrättad i samband med att en polisanmälan upprättas.

Jag hoppas du kände att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle SewelénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo