FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt27/05/2014

När blir man straffmyndig?

Hej! jag undrar om en 14-15 årig kille hotar en annan 12 årig med att " slå sönder" honom och hotar med att " du ska se vad jag ska göra med dig" eller du är tjock och ful osv. Jag tror inte att han kan få straff i och med att han är så pass ung, men om man polisanmäler detta, får den personen som har botat betala böter? Eller hur går det till?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Om personen vid händelsen var under 15 år, så var han då inte straffmyndig. Detta innebär att man inte kan dömas till någon påföljd, se 1 kap. 6§ brottsbalken https://lagen.nu/1962:700. Om händelsen är att anse som grov ska en förundersökning inledas ändå för att klargöra omständigheterna i fallet. Det kan som exempel röra sig om fall då det föreligger höga ersättningsanspråk, se 31§ lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare https://lagen.nu/1964:167. Den utsatte kan väcka en skadeståndstalan mot pojken enligt skadeståndslagens regler, se 2 kap. 4§ och 5 kap. skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207. Det blir då en civilrättslig fråga där pojken kan komma att få betala ersättning för den skada han åsamkat henne.

Om pojken var mins 15 år vid tillfället för händelsen kommer det att startas en förundersökning efter polisanmälan. Denna leds som huvudregel av åklagare som sedermera har att ta ställning till om det föreligger tillräckligt med bevis för att få en fällande dom i domstol. Åklagaren kan då väcka åtal. Det kan även vara som så att åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse, se 16-22§§ lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare https://lagen.nu/1964:167. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den misstänkte har erkänt. Det är även vanligt med åtalsunderlåtelse för personer under 18 år. 

Om det går till domstol och pojken fälls för brottet, då kan det bli aktuellt att rätten utdömer böter. Jag kan dock inte med säkerhet säga att det blir så, utan det är en bedömning som rätten har att göra.

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo