När blir man "inlasad"?

Jag har arbetat som timvikarie i över 2 år - heltid, men är inte med i en fackförening. Har jag fortfarande rätt till en fast anställning enl LAS?

Jag har blivit erbjuden ett vikariat på 100 %, i 6 månader vilket inte alls är likställt med en fast anställning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som gäller ens anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, men notera att vissa personer kan vara undantagna lagen såsom en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § LAS).

Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § LAS).

Anställningsform

Enligt LAS finns två huvudsakliga anställningsformer – tillsvidareanställning (även kallad fast anställning) och tidsbegränsad anställning. Även provanställning förekommer. Tidsbegränsad anställning omfattas av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete (5 § LAS).

"Inlasning"

Enligt LAS övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än två år under en femårsperiod, även så kallad inlasning (5 a § tredje stycket LAS).

Beräkningen av "LAS-dagar" kan variera beroende på hur din anställning har sett ut

När man ska beräkna de två åren då ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning är det 731 "LAS-dagar" som gäller. Hur man beräknar dessa dagar kan dock variera beroende på hur arbetstagarens anställning har sett ut. Om man har haft en så kallad "intermittent" anställning så beräknas dagarna utefter hur många dagar man faktiskt har jobbat. Medan för andra anställningar beräknar man även dagarna mellan då man inte har jobbat, det vill säga hela anställningstiden (AD 2019 nr 56).

En intermittent anställning kännetecknas av att du arbetar vid behov och att du har möjlighet att tacka nej till arbete. Varje nytt arbetspass betraktas som en "ny" anställning (se AD 2020 nr 46).

Sammanfattning

Förutsatt att du inte har en intermittent anställning, så har du haft anställningstid i mer än två år och därigenom blivit automatiskt inlasad. Det vill säga att din anställning automatiskt övergår från en tidsbegränsad anställning till en fast anställning, utan att du behöver göra något.

Precis som du skriver är ett vikariat inte en fast anställning utan en tidsbegränsad anställning. Min rekommendation är därför att du uppmärksammar din arbetsgivare gällande din eventuella inlasning.

Om du behöver mer hjälp med din situation är min rekommendation att du bokar tid med en av våra kunniga jurister för mer praktisk hjälp.

Annars hoppas jag att du är nöjd med mitt svar!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo