När blir man "inlasad"?

2021-01-30 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har haft visstidsanställning 24 månader hos samma koncern under en 5-års period. Arbetsgivaren behöver mig ytterligare 6 månader men är förhindrad att anställa p.g.a. LAS - övergång till tillsvidareanställning.Nu är jag 65 år gammal och pensionär sedan några månader tillbaka. Min fråga är: Kan arbetsgivaren anställa mig med allmän visstidsanställning utan att bli tvingad till tillsvidareanställning?Mycket tacksam för svar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad säger regleringen?

Din fråga handlar om inlasning, d.v.s. en allmän visstidsanställning som övergår i en tillsvidareanställning. Regleringen om inlasning återfinns i LAS 5 a §. Där anges att en allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning om den anställde har varit visstidsanställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod. Har man fyllt 68 år övergår inte anställningen i en tillsvidareanställning utan fortsätter som vanligt (LAS 33 d §).

Det ska vara tal om samma arbetsgivare, en allmän visstidsanställning mer än två år under en femårsperiod. Nedan har jag gått igenom dessa krav var för sig.

Vad gäller för dig?

Samma arbetsgivare

För att kunna besvara frågan behöver jag veta vad du menar när du skriver att du har varit anställd inom samma "koncern" under denna tidsperiod. Ordets associationsrättsliga betydelse är, som du kanske är bekant med, en företagsgrupp bestående av minst två företag. Därutöver ska det ena företaget vara ett aktiebolag och äga minst 51 % av det andra företaget, eller ha ett motsvarande inflytande på dess styrning. I vardagligt språkbruk används ordet "koncern" ibland synonymt med företagsgrupp – vilket alltså kan vara felaktigt.

Förutsatt att det är tal om en koncern i ordets associationsrättsliga betydelse har du varit anställd hos samma arbetsgivare, även om anställningen har pågått hos två olika företag inom denna koncern (LAS 3 §). Om anställningen har pågått hos två företag som inte ingår i samma koncern är inte detta krav uppfyllt, och du kan inte bli inlasad.

Allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperid

Visstidsanställning är ett annat ord för tidsbegränsad anställning och kan avse vikariat, säsongsarbete och allmän visstidsanställning (även kallat ALVA). Vilken, eller vilka, av dessa anställningsformer du menar när du skriver att du har varit visstidsanställd i 24 månader framgår inte. Jag kommer dock anta att du menar allmän visstidanställning eftersom du nämner den anställningsformen lite senare i ditt svar. Kravet på allmän visstidsanställning i mer än två år, under en femårsperiod, skulle alltså vara uppfyllt om du fick förlängd anställning hos samma arbetsgivare. Med andra ord skulle du bli tillsvidareanställd om din anställning blev förlängd genom en allmän visstidsanställning.

En anmärkning

Om din visstidsanställning istället bestått av 6 månaders vikariat och 18 månaders allmän visstidsanställning (ALVA) under denna femårsperiod kommer anställningen inte att övergå i en tillvidareanställning. Inte heller skulle den övergå i en tillsvidareanställning om du fick förlängd anställning som vikarie eller säsongsarbetare.

Slutsats

Får du ytterligare allmän visstidsanställning övergår din anställning till en tillsvidareanställning. Blir du istället anställd som vikare eller säsongsarbetare övergår den inte i en tillsvidaeranställning. Blir du anställd som vikare och arbetar som det i två år under en femårsperiod kommer den övergå i en tillsvidareanställning (LAS 5 a § tredje stycket).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?