När blir hävning av en vara aktuellt?

2020-10-18 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Sålde en häst för 5veckor sedan, hon gick igenom en vanlig gårdsbesiktning ua och köparen hade även telefon kontakt med veterinären. Dom provresultaten och köparens tränare var med och dom valde att köpa henne! efter någon vecka fick hon en vanlig förkylning och blev behandlat. Nu till saken är att dom senaste två veckorna har kollat upp henne och behandlat knäna i bak på henne samt att hon fått metakam. Och nu skickar sms om att hon vill häva köpet! Dom visste om att hästen inte var röntgad och godkände besiktningen jag gjorde! Vad gäller i sådana här fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall är det köplagens regler som gäller. Detta för att en häst anses som lös egendom samt att jag utgår från att detta är ett köp mellan två privatpersoner (1 § köplagen).

Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Avviker varan från detta eller avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, dvs. vad man kan förvänta sig av varan i allmänhet, så anses den som felaktig (17 § köplagen). Däremot kan inte köparen åberopa sådana fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen undersökt varan, i detta fall hästen, innan köpet så får denne inte åberopa sådana fel som bör ha upptäckts vid en sådan undersökning. Detsamma gäller om köparen underlåtit att undersöka varan på säljarens uppmaning (20 § köplagen). När varan är avlämnad har köparen även en skyldighet att undersöka den så snart omständigheterna medger det i enlighet med god affärssed (31 § köplagen).

Hävning får endast ske om avtalsbrottet, dvs. felet i detta fall, är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Det kan vara svårt för köparen att hävda att säljaren insett eller borde insett de speciella omständigheterna. Hävning blir därmed en svår utgångspunkt. Det köparen i sådana fall kan göra är att kräva avhjälpande eller omleverans först.

Sammanfattningsvis anses det fel i vara om varan avviker från vad köparen kunnat förvänta sig. Har en undersökning av varan skett kan köparen inte åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid den undersökningen. I ditt fall har det skett en undersökning av varan, dvs hästen, som köparen godkänt. Det blir därmed tveksamt om denna kan åberopa fel som borde ha upptäckts. Hävning kan komma på fråga om det skulle anses fel i varan, men andra alternativ är lättare att börja vid, som till exempel avhjälpande av felet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1346)
2021-05-11 Är säljaren ansvarig för att duschen har frusit sönder i en husbil när husbilen såldes i befintligt skick?
2021-05-11 Har köparen rätt att ångra sig?
2021-05-09 Fel vid köp av begagnad bil på Blocket
2021-04-30 Swishat men inte fått varan

Alla besvarade frågor (92198)