FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare23/08/2016

När blir föräldrar skadeståndsskyldiga för sina barn?

En sjuttonårig kille skjuter en annan kille (en kompis som är 18 år) med ett luftgevär i benet. Han siktar för att träffa men inte i ont uppsåt utan dom var ett helt gäng som höll på och skoja med varandra. Den sjuttonåriga killen hade tidigare på kvällen själv fått ett skott på foten av en annan i samma gäng och trodde inte det var så farligt. Den 18-åriga killen blev nu skadad eftersom kulan fastnade i benet och han var tvungen att operera sig. Mamman till den skadade killen vill nu ha ersättning för en massa olika saker såsom utebliven lön, kläder, medicin, ersättning per dag mm.. men det har inte gjorts någon anmälan till polisen. Vad gäller i ett sådant här fall? Vad kan hända med den 17 åriga killen om det görs en polisanmälan? Kan den 17 åriga killens föräldrar bli skadeståndsskyldiga utan en anmälan till polisen?

Tacksam för snabbt svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Enligt skadeståndslagen ska den som vållar en sakskada (kläderna) eller personskada (benet), antingen uppsåtligt eller vårdslöst, ersätta den uppkomna skadan. Att skjuta en annan person i benet med ett luftvapen måste anses vara i alla fall vårdslöst. Skadeståndsanspråk enligt skadeståndslagen kan uppstå även om ett brott inte har skett.

Om det görs en polisanmälan skulle brottsrubriceringen antagligen bli misshandel alternativt vållande till personskada i enlighet med reglerna i 3 kapitlet brottsbalken. Eftersom han är under 18 år kommer han absolut inte dömas till fängelse, däremot finns det andra åtgärder som samhället kan träda i kraft så som diverse åtgärder från de sociala myndigheterna.

För att föräldrarna ska kunna bli skadeståndsskyldiga krävs att ett brott har begåtts. Har en polisanmälan inte gjorts och sjuttonåringen inte har dömts i rättslig mening kan inte heller föräldrarna bli skadeståndsskyldiga 3 kap. 5 § skadeståndslagen.

Mikael JonassonRådgivare