FrågaAVTALSRÄTTAnbud och accept27/06/2022

När blir ett erbjudande rättsligt bindande?

Hej! Jag fick en torsdag ett mail från en stor byggvaruhuskedja om att jag hos dem ( i ett av deras varuhus) kunde beställa en produkt som inte ingår i deras ordinarie sortiment. Priset skulle vara 1860 kr + 30 kr d.v.s 1890 kr. När jag måndag veckan efter beställde produkten begärdes betalning om 3517 kr vilket jag var tvungen att acceptera för att produkten är en viktig del av min pågående takrenovering. Fråga: kan det meddelande jag fick från byggvauhuskedjans kundtjänst anses ha varit ett anbud och om det var det beställde jag inom rimlig tid så att jag kan hävda att företaget blivit bundet till priset, jag fick i mailet, då jag gjorde beställningen? Beställningsmottagaren fick ta del av mitt mail från kundtjänsten men inget sades innan beställningen gjordes om att jag inte skulle få det pris som stod i malet.

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar huruvida företagets erbjudande kan ses som ett anbud och kommer därför att svara på detta.

Inom avtalsrätten gör man skillnad på anbud och utbud. Anbud är bindande medan utbud inte är det (jämför Avtalslagen 1 §). Utbud kan i stället ses som en uppmaning från den ena parten om att den andra parten ska komma in med ett eget anbud. 

Hur vet man om det är ett anbud eller ett utbud?

Vad som oftast blir av störst betydelse när man ska avgöra om ett erbjudande var ett anbud eller ett utbud är till hur många och vilka personer som erbjudandet riktades till. Om erbjudandet riktades till en obestämd krets människor var det ett utbud (reklam är ett typexempel) och om den var riktad till en bestämd adressat var det i stället ett anbud. Vidare måste erbjudandet även ha ett preciserat innehåll för att ses som ett anbud, vilket det verkar ha i ditt fall (Om anbud och utbud). 

Det avgörande för att bestämma om det var ett anbud eller ett utbud blir därför till vilka som företaget skickade detta erbjudande till. Om det endast riktades till dig anser jag att det ska ses som ett anbud och blir bindande för byggvaruhuset (Avtalslagen 1 §).

Har du svarat på erbjudandet inom skälig tid?

Om det ska ses som ett anbud uppkommer dock frågan huruvida du har lämnat accept på anbudet tillräckligt snabbt. Det framkommer inte om företaget gav dig en acceptfrist inom vilken du var tvungen att tacka ja till erbjudandet. Om jag antar att de inte gjorde det så gäller något som kallas ”legal acceptfrist” (Avtalslagen 3 § 1 st.). Den legala acceptfristen innebär att man måste svara inom en ”skälig tid”. Vad som är skälig tid varierar från fall till fall och jag anser att det är tveksamt huruvida du kommer anses lämnat accept inom skälig tid. Jag hade gärna gjort en utförligare bedömning kring detta om du inkommer med mer information om vad för produkt erbjudandet avsåg. 

Hoppas att detta hjälpte dig något och återkom gärna om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Isaac JurisRådgivare