FrågaAVTALSRÄTTAnbud och accept26/08/2017

När blir ett avtal bindande?

Jag har under en tid haft kontakt med en säljare från blocket där vi via mejl har kommit överens om att jag skall få köpa en vara för ett visst pris. Nu är annonsen borttagen och jag får inte kontakt med säljaren, det har inte skett några överföringar av pengar men jag anser att vi har ett "muntligt avtal" att jag skall få köpa varan i fråga. Har jag några rättigheter i detta fallet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag kortfattat gå igenom när och hur ett avtal blir bindande som är det centrala i din fråga. Regleringar kring avtal finns i avtalslagen (AvtL).

När en part lämnar ett anbud och får en accept från motparten leder det till ett bindande avtal. Det förutsätter alltså två samstämmiga viljor där accepten överensstämmer med anbudet. T.ex. om person A säger: ”Vill du köpa min soffa för 1000kr” och person B svarar: ”Ja det vill jag”. Skulle accepten från motparten inte överensstämma med det som givaren gett i sitt anbud, dvs. innehålla ett tillägg eller en ändring, leder det inte till att avtal slutits utan ska gälla såsom ett avslag tillsammans med ett nytt anbud. Detta kallas för en oren accept inom avtalsrätten. T.ex. om person B i föregående exempel istället svarar: ”Jag vill gärna köpa din soffa, men vad sägs om att jag köper den för 800kr istället?”. I en sådan situation krävs en accept från den ursprungliga anbudsgivaren på det nya anbudet för att ett avtal ska ha uppkommit och vara bindande.

När ett avtal väl anses som bindande kommer den allmänna rättsprincipen inom avtalsrätten ”pacta sunt servanda” in, som betyder att avtal ska hållas.

Som du beskriver i din fråga verkar det som att ni båda har varit överens om att du ska köpa en vara för att visst pris vilket uppfyller kraven för avtalsbundenhet enligt ovan. Ett avtal kan ingås och bli bindande både muntligen och skriftligen. Däremot är det självfallet lättare att bevisa om avtalet ingåtts skriftligen, t.ex. via mailkorrespondens.

Sammanfattningsvis bör du alltså kunna kräva att du har rätt till att köpa varan.

Hoppas detta hjälpte dig och tveka inte över att höra av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor!


Vänliga hälsningar,

Melina TrydegårdRådgivare