När blir ett äktenskap giltigt?

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga som jag klurat lite på gällande äktenskap. Även om vigselbeviset skickas in direkt efter vigseln till skatteverket så kan det ju ta en viss tid innan SKV registrerar äktenskapet (med en bekant som nyligen gifte sig tog det nästan två veckor). Om vi ponerar att den ena maken råkar ut för en olycka och avlider efter vigseln, men innan äktenskapet registrerats, ska man i arvsfördelning utgå ifrån att personen vid sin död var gift eller ogift? Det kan ju spela stor roll i bl.a. arvssammanhang och vid bodelning?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

HUR?

En svensk vigsel anses juridiskt giltig om den förrättats enligt 4 kap 1 § och 2 § första stycket Äktenskapsbalken (ÄktB). Så här står det i 4 kap 1 och 2 §§ ÄktB:

4:1 ÄktB - Äktenskap ingås genom vigsel i näraro av släktinga eller andra vittnen

4:2 ÄktB 1st, 2st - Vid vigsel ska de som ingår äktenskap vara närvarande samtidig. De ska var för sig på fråga av vigselförrättaren ge till känna att de samtycker till äktenskapet. Vigselförrättaren ska därefter förklara att de är makar.

Om det inte har gått till så som anges i första stycket eller om vigselförrättaren inte var behörig att förrätta vigsel är förrättningen ogiltig som vigsel. Det räcker alltså inte med att makarna har svarat "ja" för att en vigsel ska anses giltig.

NÄR?

Vigseln är juridiskt giltig när vigselförrättaren i vigselceremonin har förklarat personerna som makar.

För att applicera vad du skrev i din fråga, följer här ett exempel: Om en vigsel sker mellan två personer på förmiddagen och den ene maken avlider senare under dagen så anses de som makar fastän vigseln ännu inte har hunnit anmälas till Skatteverket eller registrerats. Det är alltså när vigselförrättaren förklarar personernas som makar som är avgörande för att se ifall de juridiskt sett ska anses som makar.

Det bör dock nämnas att det är annorlunda reglerat ifall det istället rör sig om en utländsk vigsel inför en utländsk vigselförrättare. I detta fall måste vigseln vara registrerad i det landet där den är förrättad, för att Skatteverket ska kunna pröva om den kan anses som en giltig vigsel. Äktenskapet erkänns inte i Sverige om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag och minst en av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige eller om det är sannolikt att vigseln har ingåtts under tvång.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1147)
2020-09-20 Hur behåller jag min egendom vid skilsmässa?
2020-09-14 Vilka skäl finns för underrättelse till Skatteverket om förrättad vigsel?
2020-09-10 Äktenskapsförord - Om företag ska ingå i bodelningen
2020-09-08 Om äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (84205)