När blir en visstidsanställning en fast anställning?

Hej!

Min syster har jobbat som butiksmedarbetare på en affär sedan 2016, hon har ingen fast anställning utan hon går på timmar men är tillsvidareanställd. Har hon rätt att få en fast anställning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om anställningsformer finner vi i lag (1982:80) om anställningsskydd, hädanefter kallad LAS. Här framkommer det att det finns tre former för tidsbegränsade anställningar (5 § LAS);

allmän visstidsanställningvikariatsäsongsarbete

En timanställning är således inte en egen anställningsform utan kan falla in under allmän visstidsanställning. En allmän visstidsanställning ska övergå till en tillsvidareanställning om någon av de två följande fallen är aktuella. Det första fallet är ifall den anställde haft en allmän visstidsanställning som under en femårsperiod överstiger den sammanlagda tiden på 2 år. Det andra fallet är ifall den anställde har haft fler efter varandra följande visstidsanställningar och dessa tillsammans under en femårsperiod överstiger 2 år. En visstidsanställning ska anses ha följt på en annan om den påbörjas inom 6 månader från det att den förra avslutades. Om någon av dessa situationer är aktuella ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning där det inte finns ett slutdatum. (5a § LAS och 4 § LAS) Tillsvidareanställning brukar även kallas för fast anställning.

Finns en rätt till högre sysselsättningsgrad?

Du säger i din fråga att din syster har en tillsvidareanställning varav jag tolkar det som att frågan handlar om huruvida hon har rätt till att istället för att gå på timmar ha en heltidstjänst på 40 timmar i veckan. Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och det finns således ingen lag som tvingar en arbetsgivare att låta en anställd gå upp i tid ifall det inte finns något behov för detta. Däremot har en deltidsanställd som anmält till arbetsgivaren att denne vill gå upp i tid företräde till det under vissa förutsättningar. (25a § LAS)

Sammanfattning

En visstidsanställning ska om vissa villkor är uppfyllda övergå till en tillsvidareanställning, även kallat för fast anställning. Det finns inte en skyldighet för en arbetsgivare att erbjuda fler timmar till en anställd. Dock kan en deltidsanställd under vissa förutsättningar ha företräde till att få gå upp i tid.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo