När blir en stuga fastighetstillbehör?

2018-10-19 i Fastighet
FRÅGA
Jag har fått överta mina föräldrars sommarstuga och tomt, på tomten står en stuga som det inte finns några "papper" på, kan jag göra anspråk på denna stuga.......
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga handlar om vad som tillhör en fastighet. Regler om detta finns i jordabalken (JB).

Tomten du har fått är ett begränsat markområde. Ett sådant område kallas fastighet (1 kap. 1§ JB). All jord, dvs. mark, i Sverige är indelad i fastigheter. Jord är fast egendom vilket innebär att allt som inte är jord är lös egendom (1 kap 1 § JB). Lös egendom följer inte med när fastigheten överlåts genom t.ex försäljning eller gåva. Dessa regler får betydelse för vad som ingår i din fastighet.

Vad gäller för stugan utan papper?

För att en byggnad ska bli tillbehör och ingå i fastigheten ska den vara anbragd inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap.1 § JB). Första frågan som måste få svar är alltså var stugan finns. Som jag förstår det så står stugan på tomten och därmed inom fastigheten. Det kan dock vara bra att kontrollera var fastighetsgränsen går eftersom du såklart inte kan göra anspråk på den om den finns utanför fastigheten. Tomtkartor hittar du på lantmäteriets hemsida.

Andra frågan är om den är anbragd för stadigvarande bruk. Om den byggts på en grund och är fast i marken anses den för stadigvarande bruk. Om den byggts någon annanstans och blivit lyft dit är det inte lika självklart. Om den är lätt att flytta på, t.ex om den står på hjul, är det troligt att den inte får anses anbragd för stadigvarande bruk. Man måste också ta hänsyn till vad som var ändamålet med stugan från början, om den skulle stå där länge eller bara under en kortare tidsperiod.

Jag har inte tillräckligt med information rörande stugan för att kunna göra en bedömning, men om den uppfyller kriterierna ovan så tillhör den din fastighet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (388)
2019-03-20 Kan man söka bygglov i efterhand?
2019-03-17 Hur skriver man över lagfarten på sina barn?
2019-03-01 Hej, jag och min bror har fått vår Pappas hus i gåva. Min bror vill lösa ut mig för han vill behålla huset. Hur gör vi på lämpligt sätt?
2019-02-28 Hyra av lokal

Alla besvarade frågor (66981)