När blir en person underrättad om att dennes telefon har blivit avlyssnad?

2019-07-26 i Förundersökning
FRÅGA
Om en person fått sin telefon avlyssnad , hur långt efter själva avlyssningen blir personen underrättad om att han varit avlyssnad?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så får vi gå in i Rättegångsbalken (RB), samt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), och kika.

En person som har blivit avlyssnad ska underrättas om detta så fort som möjligt

Huvudregeln är att personen som har blivit avlyssnad alltid ska underrättas om detta. Detta ska ske så fort som möjligt utan att det riskerar att skada förundersökningen. Personen som har blivit avlyssnad ska dock underrättas om detta som senast en månad efter förundersökningen avslutades. En person som har blivit avlyssnad behöver dock inte bli underrättas om det, om denne redan har fått ta del av uppgifterna eller om det med hänsyn till omständigheterna är "uppenbart utan betydelse" (RB 27 kap 31 §). Ett exempel på när det är "uppenbart utan betydelse" är när den som har det avlyssnade telefonnumret har hjälpt till i utredningen.

Det finns vissa undantag

Som till de flesta regler, så finns det undantag till huvudregeln. I detta fall så handlar det om två undantag, som jag ska gå igenom nedan nu.

Det första undantaget

Det första undantaget gäller när det rör sig om sekretessbelagda uppgifter, enligt Offentlighets- och sekretesslagen (RB 27 kap 33 § första stycket). Det kan då exempelvis handla om uppgifter som rör Sveriges och internationella organisationers säkerhet, uppgifter som behöver skyddas för att i framtiden kunna förebygga brott, eller för att skydda andra personers integritet (OSL 15 kap 1-2 §, 18 kap 1-3 § och 35 kap 1-2 §).

Det andra undantaget

Det andra undantaget handlar istället om de situationer då förundersökningen rör vissa lite mer allvarliga brottstyper. Det kan då exempelvis handla om:

- Vissa typer av allmänfarliga brott, alltså att man t.ex. saboterar egendom av vikt för de grundläggande samhällsfunktionerna,

. Vissa s.k. "högmålsbrott", vilka är brott som har som syfte att omstörta statsskicket. Det kan då handla om att någon exempelvis har försökt döda Kungen eller en främmande makts statsöverhuvud,

- Terroristbrott, m.m (RB 27 kap 33 § tredje stycket).

Sammanfattning

Det är med andra ord så att den som har avlyssnats ska underrättas om detta så fort som det bara går, utan att detta skulle kunna skada de pågående utredningarna. Den avlyssnade ska senast underrättas om det skedda inom en månad från det att förundersökningen avslutades, såvida det inte finns några undantag som innebär att personen ifråga inte behöver/ska informeras om det.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (481)
2020-11-21 Kroppsvisitation av 14-15 åringar
2020-11-21 Fråga om förundersökning
2020-11-18 Får polisen söka igenom min väska?
2020-11-18 Rättigheter för en tilltalad i en rättsprocess

Alla besvarade frågor (86450)