FrågaAVTALSRÄTTGåva22/12/2019

När blir en gåva av fastighet enskild egendom?

En sommarstuga vill vi ska vara enskild egendom till våra barn, kan vi själva skriva det på ett vanligt papper & få det bevittnat

Vänligen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på frågan kommer variera beroende på om du vill att era barn ska få sommarstugan i gåva eller om ni vill att sommarstugan ska bli deras enskilda egendom i samband med arvskifte efter din och din mans bortgång.

När blir en gåva av fastighet enskild egendom?

Bestämmelser som reglerar detta hittar vi i jordabalken (JB).

För att ge barnen huset som enskild egendom i form av gåva så ska ett gåvobrev upprättas och för detta finns även vissa formkrav som behöver vara uppfyllda (4 kap. 1 § och 29 § JB). Det första kravet innebär att gåvohandlingen ska vara skriftlig samt att gåvobrevet ska innehålla din och din mans underskrifter som gåvogivare samt era barns underskrifter som mottagare av bostaden. Vidare behöver gåvobrevet innehålla en överlåtelseförklaring där ni skriver att gåvan avser sommarstugan och att ni avser överlåta delar eller hela er andel av denna till era barn.

Utöver detta så kan ni även skriva in villkor om att sommarstugan ska vara era barns enskilda egendom.

Det är inget krav att gåvobrevet ska bevittnas men detta kan ändå rekommenderas. Detta för att processen hos Lantmäteriet ska gå så smidigt som möjligt och då inte kan lämnas vilande för närmare undersökning (20 kap. 7 § JB). Det ställs inga krav på att vittnena ska vara utomstående och därför kan familjemedlemmar också vara vittnen.

När gåvobrevet är upprättat behöver ni ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Detta gör era barn som nya ägare av sommarstugan (20 kap. 1 § JB). Detta ska göras inom tre månader efter det att gåvobrevet upprättades (20 kap. 2 § JB).

Det finns flera mallar på internet som är möjliga att använda sig av och ta hjälp av när det kommer till gåvobrev. Jag misstänker att det även kan göras gällande om ni skriver ned samtliga formkrav på ett papper och daterar detta men skulle ändå rekommendera att ni tar hjälp av en mall för att ingen detalj missas.

En länk till Lawlines avtalstjänst som även erbjuder gåvobrev hittar ni här.

När blir fastigheten genom arv enskild egendom?

Bestämmelser som reglerar detta hittar vi i ärvdabalken (ÄB).

Dina och din mans barn kommer att ärva er när ni går bort eftersom de är era bröstarvingar och för detta krävs inget testamente (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

För att barnen ska ärva sommarstugan som enskild egendom kommer dock ett testamente behöva upprättas där ni uttrycker att detta är er vilja (11 kap. 1 § ÄB).

Testamente behöver bevittnas för att kunna göras gällande och detta ska göras av två utomstående personer som inte får vara testamentstagare eller släkt med er i upp- eller nedstigande led (10 kap. 1 § ÄB).

Även i detta fall behöver dina barn ansöka om lagfart hos Lantmäteriet.

Sammanfattning

Eftersom gåvan avser en fastighet så finns det vissa formkrav som ska vara uppfyllda. Utöver dessa formkrav kan ni också skriva med villkor i gåvobrevet om att sommarstugan ska vara era barns enskilda egendom. Detsamma gäller även i det fallet att barnen ska få ärva sommarstugan men ni måste då upprätta ett testamente där ni skriver ned detta villkor.

Det finns inget krav på att gåvobrevet ska bevittnas men detta kan medföra att processen hos Lantmäteriet går snabbare. Testamentet behöver bevittnas av två utomstående personer för att det ska kunna göras gällande.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina SjöbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning