När blir en anställd skadeståndsskyldig gentemot sin arbetsgivare?

FRÅGA
Min dotter dammsög på jobbet och hon anklagas för att repat ekgolvet. Hon är personlig assistent. Han anser att hon är betalningsansvarig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är skadeståndslagen (SkL).

Arbetsgivarens principalansvar

En arbetsgivare har som utgångspunkt ett omfattande ansvar för vad de anställda gör i tjänsten. Detta ansvar kallas för principalansvar och regleras i 3 kap. 1 § SkL. Om en arbetstagare skadar en person eller sak, ska arbetsgivaren betala för skadan om den anställda orsakat den genom fel eller slarv. För att arbetsgivaren ska bli ansvarig måste den anställda vidare vara i tjänst när händelsen inträffade.

Undantag från principalansvaret

Ett fall där den anställde kan bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare är om han eller hon vållat skadan genom fel eller försummelse i tjänsten. Vidare krävs det att det föreligger synnerliga skäl 4 kap 1 § SkL. Med andra ord innebär detta att din dotter ska ha repat golvet genom att vara oförsiktig. Kravet på synnerliga skäl är enligt praxis väldigt hög. Det kan exempelvis handla om att den anställde varit oförsiktig flertalet gånger och inte brytt sig om eventuella konsekvenser.

Den aktuella situationen

Jag föreslår inledningsvis att din dotter kollar om det i anställningsavtalet eller i ett eventuellt kollektivavtal finns någon information om en eventuell ersättningsskyldighet gentemot sin arbetsgivare. I det fall det inte gör det, är det lagen som är tillämpbar. Det är då alltså som utgångspunkt arbetsgivaren som ansvarar för repan, så länge inte det föreligger synnerliga skäl.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?