När blir du ersatt för dina rättegångskostnader i småmål och vad ingår?

FRÅGA
Hej!Jag har en pågående tvist med ett reseföretag. Jag har anmält tvisten till ARN och fått rätt men företaget har hittills inte hört av sig eller svarat på mina mail. Företaget verkar relativt oproffsigt och jag får tyvärr intrycket av att dom inte kommer att följa rekommendationen. Totalt är dom skyldiga mig ca 1800 kr, vilket ARN också gett mig rätt till. Tyvärr känns det lite ovärt att ta det vidare i Tingsrätt när avgiften för att pröva tvisten (900 kr) är hälften av det jag kan få tillbaka, så egentligen går jag ju back på det hela då. Dessutom har en vän påpekat för mig att jag lika gärna kan förlora och då får jag ju stå för rättegångskostnaderna. Jag har två frågor jag gärna skulle vilja ha svar på av er. 1. Om jag vinner i Tingsrätten och företaget ska betala mina rättegångskostnader, ingår de 900 kronorna då?2. Finns det verkligen en risk att jag förlorar om ARN gett mig rätt? Rimligtvis borde väl ett sådant juridiskt dokument väga rätt tungt kan jag tycka. Är det vanligt att man förlorar trots att man har underlag från ARN?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är det juridiska problemet?

Av din fråga framgår att du undrar över vad som ingår i ersättning för rättegångskostnader och jag kommer även informera om när parterna behöver betala motpartens rättegångskostnader. Jag kommer även informera om vad som gäller kring ARN:s rekommendationer. Svaren på dina frågor regleras främst i rättegångsbalken (RB).

När behöver motparten betala dina rättegångskostnader och vad ingår?

Det framgår av frågan att ARN gett dig rätt till ersättning på 1800 kronor. Det innebär att summan det tvistas om understiger ett halvt prisbasbelopp (23 650 kronor för 2020), och gör att ditt mål klassificeras som ett småmål (1 kap. 3 d § RB). Att det kategoriseras som ett småmål innebär att ersättningen för dina rättegångskostnader omfattar färre saker du är berättigad ersättning för. Du har rätt till ersättning för rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst 1404 kr (18 kap. 8 a § första punkten RB). Ersättningen omfattar även ansökningsavgift eller tilläggsavgift (18 kap. 8 a § andra punkten RB). Man är även berättigad ersättning för resa och uppehälle, vittnesbevisning, och översättning av handling (18 kap. 8 a § tredje, fjärde och femte punkten RB). I övrigt måste du alltså stå för dina rättegångskostnader själv, även om du vinner målet. Som svar på din första fråga så kommer ansökningsavgiften på 900 kronor ingå i den ersättning du får av din motpart.

Vad innebär ARN:s rekommendation om att du är berättigad ersättning?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Beslutet som ARN fattar är inte bindande för varken dig som konsument eller företaget utan brukar kallas rekommendationer om hur ärendet ska lösas. De flesta företag väljer att frivilligt följa ARN:s rekommendation men det är som sagt inget tvång. Genom att du vunnit ärendet hos ARN tyder enligt min mening på att omständigheterna i fallet talar för dig och att du har fog för din sak. I ARN sitter opartiska jurister vilket talar för att även domstolen skulle komma till samma slutsats som ARN. Det finns dock inga garantier till detta, även om ARN:s rekommendation brukar väga tungt så behöver du vara medveten om att du kan vara tvungen att ersätta din motpart för de kostnader som redogjorts för ovan.

Sammanfattning och råd

I ett småmål behöver du stå för flera av dina egna kostnader oavsett om du vinner eller förlorar. Ansökningsavgiften ingår dock i ersättningen för rättegångskostnader som du får ifall du skulle vinna målet. ARN:s rekommendationer brukar väga tungt men det finns ingen garanti för att domstolen kommer komma fram till samma slutsats. Vill du ha hjälp att fylla i en stämningsansökan så är du välkommen att maila mig på emil.bengtsson@lawline.se så återkommer vi med en offert till dig. Ifall du får tag i företaget råder jag dig även att informera företaget att du kommer väcka stämningsansökan ifall de inte betalar, stämningsansökan brukar vara ett bra påtryckningsmedel.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (241)
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader

Alla besvarade frågor (93238)