När blir avtal giltiga?

2019-12-29 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej, vår dotter har skrivit ett anställningsavtal med en researrangör för att arbeta i alperna denna vinter. Nu har hon fått ett erbjudande från en annan arrangör, som för henne är ett bättre alternativ. Min fråga är om man kan bryta ett påskrivet anställningsavtal innan det påbörjats utan att behöva genomföra en månads uppsägningstid ? I avtalet står inskrivet att avtalet gäller under förutsättnig att en utbildning genomförts och den har ej genomförts, men skall ske den 27/12bifogar utdrag av text i avtalet§ 1. TjänstArbetstagaren anställs härmed som Activity staff / servicemedarbetare.§ 2. AnställningsformAnställningen är en säsongsanställning och löper under perioden 2019-12-27 till 2020-03-21. Anställningen kan komma att förlängas/förkortas om boknings- och beläggningsgrad på destinationen motiverar detta.§ 4 Avtalets giltighetDetta avtals giltighet förutsätter att arbetstagaren vid anställningsperiodens början har genomgått av Langley erbjuden och arrangerad utbildning för tjäns tjänsten på Italy. Arbetstagaren är fullt medveten om att sådanutbildning inte omfattas av anställningen och att Langley inte betalar lön eller annan ersättning för deltagande i sådan utbildning. Under utbildningen står Langley för mat och logi, samt utbildningsmaterial.§ 5. Anställningens upphörandeAnställningen upphör utan föregående uppsägning den sista anställningsdagen enligt ovan men kan även sägas upp till upphörande med iakttagande av en månads uppsägningstid löpande under anstäl
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar grundläggande avtalsrättsliga principer. Tillämpliga lagar är i första hand avtalslagen (AvtL) och lagen om anställningsskydd (LAS).

Pacta sunt servanda – avtal ska hållas

Avtalsrättens kanske mest grundläggande princip är den om att ingångna avtal ska hållas, uttryckt på latin som pacta sunt servanda. Ett avtal är bindande när ett anbud (erbjudande) har mötts av en accept (godtagande) – detta kan ske såväl muntligt som skriftligt, men ett påskrivet/underskrivet papperskontrakt är av bevisskäl en mycket vanlig metod för att förbinda sig i avtal (AvtL 1 §). När du beskriver att din dotter ingått i ett "påskrivet anställningsavtal" kan jag därför inte dra någon annan slutsats än hon faktiskt ingått i ett avtal med arbetsgivaren vilket som utgångspunkt ska gälla med bindande verkan.

Att anställningen ännu inte påbörjats utgör inget principiellt hinder mot avtalets bindande verkan. Inte heller det faktum att anställningen förutsätter en viss utbildning torde förändra detta – trots att utbildningen inte är genomförd. Som du själv bifogat ur avtalet framgår där att din dotter måste genomgå utbildningen för att avtalet ska vara giltigt. Detta borde dock vara att betrakta som en skyldighet för din dotter för att få fullfölja kontraktet, inte en särskild hävningsgrund. Huruvida hon genomgår utbildningen eller inte är nämligen något som hon ensam bestämmer över och hör därför till hennes kontraktsmässiga skyldighet, inte arbetsgivarens. Att avtalet inte är giltigt om utbildningen inte genomförs borde därför utgöra en hävningsgrund endast för arbetsgivaren.

Min bedömning är därför att om din dotter vill avsluta anställningen måste säga upp sig på sedvanligt vis med den avtalade uppsägningstiden. Respekterar hon inte denna kan arbetsgivaren rikta skadeståndskrav mot henne. Jag skulle emellertid rekommendera er att kontakta arbetsgivaren och prata om saken – dessa typer av rättsliga konflikter gynnar ingen part och ofta kan man därför komma överens om egna lösningar och kompromisser.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98708)