FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 25/02/2019

När betalas första lönen ut?

När betalas första lönen ut?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid vilket tillfälle en arbetstagares första lön ska betalas ut är inte lagreglerat. Det är istället avtalsparterna som kommer överens om detta i anställningsavtalet. Om inget sådant datum är reglerat i anställningsavtalet blir situationen mer problematisk. Om en tvist uppkommer mellan arbetstagaren och arbetsgivare om vilket datum första lönen ska betalas ut, tillämpar man något som inom juridiken kallas avtalstolkning.

Den vanligaste lösningen på tvister av sådan karaktär är att undersöka vad som är vanligast i branschen. Enligt min egen erfarenhet och allmänbildning är det vanligaste utbetalningsdatumet för första lönen den 25:e månaden efter arbetsmånaden. Om en arbetstagare har jobbat hela februari, så utbetalas alltså lönen den 25 mars. I vissa branscher kan det vara annorlunda. I yrken som är baserade på provision (såsom säljyrken) kan det vara svårt att beräkna lönen redan efter en månads arbete.

Det är jättesvårt att säga vad en domstol hade kommit fram till, men jag tror inte att en arbetsgivare hade nått någon vidare juridisk framgång med ett påstående som innebar att första lönen skulle betalas ut först efter sex månader, om inte detta avtalats uttryckligen. På samma sätt tror jag inte att en arbetstagare som begär att få sin lön utbetalt på första arbetsdagen skulle kunna förvänta sig att en domstol godtog ett sådant påstående (återigen, om inte detta avtalats uttryckligen).

Hoppas att du fick ett någorlunda vägledning på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor!

Carl Trolle OlsonRådgivare