FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt10/11/2019

När behövs en framtidsfullmakt?

Behövs en framtidsfullmakt? Jag hjälper i dagsläget min gamla mor med hennes bankärenden. Behöver hon skriva en framtidsfullmakt? Jag är enda barnet och det finns inga andra nära släktingar. Hon har inga tillgångar, endast ett bankkonto för att hantera pension, räkningar m m.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om framtidsfullmakt regleras i lagen om framtidsfullmakter.

Allmänt om framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lagen om framtidsfullmakter). Det är fullmaktshavaren som avgör när en framtidsfullmakt ska träda i kraft.

Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § lagen om framtidsfullmakter).

Upprättandet av en framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter, (4 § lagen om framtidsfullmakter).

Av en framtidsfullmakt ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (5 § lagen om framtidsfullmakter.).

Vad innebär detta för dig?

För att företräda en annan person i dennes namn krävs en fullmakt. Fördelen med en framtidsfullmakt är att din mor i förväg kan bestämma vem som ska företräda henne i framtiden när hon längre inte är kapabel till det. Framtidsfullmakten fungerar som ett alternativ till god man och förvaltare och kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter.

Mot bakgrund av detta är det en god idé att upprätta en framtidsfullmakt, även om det här är fråga om mindre ekonomiska angelägenheter.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Narin BanaeeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”