FrågaAVTALSRÄTTGåva20/06/2022

När behöver jag betala skatt som mottagare av gåva?

Hej! Jag har en fråga kring gåvoskatt. Vet att skatten i sig är avreglerad sedan 2005. Men dock förstår jag det som att man ändå som mottagare av gåvor kan behöva betala skatt? Inom vilka regler gäller detta? Och hur går man som mottagare av gåvan (pengarna) till väga för att skatta på rätt sätt? Tack!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar i vilka situationer en gåvotagare behöver betala skatt, och hur beskattning sker på rätt sätt. 

Reglering gällande gåvor regleras i Gåvolagen (GåvoL)

Bakgrund och gällande regering
Gåvoskatt, som var en statlig skatt på gåvor mellan privatpersoner, avskaffades år 2005 med retroaktiv effekt tillbaka till 17 december 2004.

Det innebär alltså att idag kan förmögenhetsöverföringar mellan privatpersoner, genom exempelvis gåvobrev, göras i Sverige utan de typer av skatter som gällde tidigare. En benefik gåva (gåva utan betalning) utlöser därmed ingen kapitalvinstbeskattning hos gåvogivaren. Enligt den så kallade kontinuitetsprincipen inträder gåvotagaren i givarens skattemässiga situation. Det innebär att gåvotagaren övertar givarens anskaffningsvärde, det vill säga det gåvotagaren betalade för gåvan när denne köpte den.

Det är det viktigt att det som ges bort definieras som en gåva. För att en gåva ska anses vara just en gåva och bli juridiskt giltig måste den ges från gåvogivare till gåvotagare frivilligt och utan tvång i enlighet med GåvoL 1 §. Dessutom krävs att gåvan kan betraktas som en förmögenhetsöverföring, vilket innebär att gåvotagaren ska bli “rikare” och gåvogivaren ska bli “fattigare”. Gåvogivaren ska även ha en gåvoavsikt och enbart ge gåvan för att gynna gåvotagaren, utan att kräva någonting tillbaka.

Kapitalvinstbeskattning
Det kan dock vara viktigt att beakta reglering om reavinstskatt / "kapitalvinstskatt", uppskov och stämpelskatt. 

Ibland överlåts en gåva mot en ersättning som understiger gåvans marknadsvärde. En sådan överlåtelse har karaktär av både köp och gåva och kallas för en gåva av blandat fång. Vid blandade fång räknas en del av gåvan (eller eventuellt hela gåvan om det är gåva av fastighet) som köp och en del som gåva. En gåva mot vederlag kan alltså behövas kapitalvinstbeskattas.

För att beskattning ska ske på rätt sätt rekommenderar jag att följa de riktlinjer som Skatteverket ger genom deras hemsida. 

Om du har fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare