När ärver makar varandra?

Hej.Jag och min sambo har ett hus som vi äger tillsammans.Vi har särkullbarn vi har ett testamente om vi gifter oss och den ena dör.Ärver vi varandra efter barnen fått ut sitt arv.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om arv är ärvdabalkens regler tillämpliga (ÄB). Av din fråga framgår inte vad som finns reglerat i det testamente ni skrivit, därför kommer jag att generellt redogöra för vad som gäller angående arv mellan makar. Jag tolkar även din fråga som att du undrar vad som händer med arvet om ni vore gifta när någon av er går bort. Jag utgår också från att ni inte har några gemensamma barn eftersom det inte framgår av frågan.

Särskild reglering när det finns särkullbarn
Som utgångspunkt får man genom testamente välja vad man vill ska hända med sin egendom när man går bort. Man kan dock inte testamentera bort all egendom om det finns bröstarvingar då de alltid har rätt till minst sin laglott (7 kap. 1 § ÄB).

När det gäller särkullbarn har de som huvudregel rätt att kräva ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Om de väljer att ta ut sitt arv direkt ärver den efterlevande maken resterande del av arvet så länge det inte finns något annat reglerat i testamente (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarnen kan också välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken och i så fall ha rätt till sitt arv efter dennes bortgång (7 kap. 9 § ÄB).

Om särkullbarnet väljer att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken kommer arvet att tillfalla denne med fri förfoganderätt. Det innebär att den maken får förfoga över arvet fritt men med vissa begränsningar. Till exempel får man inte testamentera bort hela detta arv eftersom en del då är "reserverad" till särkullbarnet i efterarv.

I ert fall
Som jag skrev tidigare framgår inget av frågan som tyder på att ni har gemensamma barn. Om ni bara har särkullbarn kommer ni alltså att ärva varandra antingen genom att särkullbarnet tar ut sitt arv direkt och den efterlevande av er då får resterande del av arvet, eller genom att särkullbarnet väljer att avstå till förmån för den efterlevande av er och denne då får tillgång till arvet direkt men med fri förfoganderätt. Ni makar kommer alltså att ärva varandra direkt under förutsättning att särkullbarnen tar ut sitt arv direkt och att inget annat finns testamenterat.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Moa SegerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning