När är sjukvårdspersonal skyldig att anmäla brott?

FRÅGA
Är man som sjukvårdare eller ambulanspersonal skyldig att polisanmäla där ett brott misstänks ha skett när det kommer till sexuella brott?Dvs när inte den drabbade polisanmält det själv utan det är något som misstänks av personalen? Eller är det enbart den drabbades ansvar att upprätta en polisanmälan vid sådan förteelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enda gången då sjukvårdspersonal har en anmälningsskyldighet är när personalen får vetskap om eller misstänker att ett barn far illa, se SoL 14 kap. 1§. Barn är den som ännu inte fyllt 18 år. Att det står misstänker i lagen betyder att anmälningsskyldigheten inträder tidigt och skyldigheten gäller såväl privat som offentlig verksamhet. Att man misstänker att ett barn far illa kan såklart bero på brott såväl som andra anledningar. När det gäller exempelvis sexualbrott skulle det kunna vara fallet att ett barn har utsatts för sexuella övergrepp av en vårdnadshavare.

Vidare när det gäller specifikt misstanke om brott är sjukvårdspersonal inte skyldig att anmäla men lagen säger att personalen på eget initiativ får anmäla vissa brott till polis eller åklagarmyndighet (OSL 10 kap. 21 - 23 §§). Sjukvårdssekretessen är i dessa fall inget hinder. Det gäller exempelvis när barn under 18 år utsatts för sexualbrott eller vid

> brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år (ex. våldtäkt)

> försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, eller

> försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i Smittskyddslagen 1 kap. 31 §.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (220)
2020-07-29 Kan man bli av med läkarlegitimation pga. grovt vapenbrott?
2020-07-28 Bristfällig sjukvård - vad ska man göra?
2020-07-23 Hur spärrar jag min journal?
2020-07-14 Är jag tvungen att genomföra ett tandläkarbesök?

Alla besvarade frågor (82640)